Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Кайнарджа
Сума от всички действителни гласове за 1915. Кайнарджа: 1910
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 147

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1752
Квота на Хеър: 134.76923
Общинска избирателна квота: 147

Партия1235678
Vi386
20.21%
76
3.98%
45
2.36%
281
14.71%
37
1.94%
866
45.34%
219
11.47%
mi2.86416--2.08505-6.42581.625
pi2--2-61
ri0.86416--0.08505-0.42580.625
Доп. манд.1--0-01
Общо манд.3--2-62


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. Движение за права и свободи-ДПС1. Сунай Невзатов Исмаилов222 151.02%
1. Движение за права и свободи-ДПС10. Осман Демирджанов Османов39 26.53%
1. Движение за права и свободи-ДПС2. Наим Алиев Наимов32 21.77%
1. Движение за права и свободи-ДПС7. Ердинч Али Наим23 15.65%
1. Движение за права и свободи-ДПС11. Бедри Рафиев Ахмедов20 13.61%
1. Движение за права и свободи-ДПС6. Юсмен Юсеин Мемиш17 11.56%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Стефан Костадинов Русев86 58.50%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Десислава Бориславова Ковачева42 28.57%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Милена Стоянова Перчемлиева37 25.17%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Костадин Стефанов Русев32 21.77%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Йордан Красимиров Йорданов24 16.33%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК10. Дурхан Салиев Алиев18 12.24%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Добринка Георгиева Стефанова17 11.56%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8. Тюркяр Юсеин Али13 8.84%
7. ПП ГЕРБ1. Димитър Николов Димитров312 212.24%
7. ПП ГЕРБ2. Ивайло Илиев Петков85 57.82%
7. ПП ГЕРБ7. Ерджан Рифадов Мехмедов76 51.70%
7. ПП ГЕРБ10. Орхан Мехмед Кадир65 44.22%
7. ПП ГЕРБ9. Георги Радев Великов59 40.14%
7. ПП ГЕРБ3. Йордан Милков Йорданов52 35.37%
7. ПП ГЕРБ6. Наим Мустафа Наим51 34.69%
7. ПП ГЕРБ5. Георги Петков Василев50 34.01%
7. ПП ГЕРБ4. Галина Генова Калинова41 27.89%
7. ПП ГЕРБ11. Ердинч Ахмед Емин40 27.21%
7. ПП ГЕРБ13. Калинка Тодорова Илиева25 17.01%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Дафинка Георгиева Станева100 68.03%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Даринка Йорданова Шарбанова30 20.41%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Румяна Стефанова Върбанова27 18.37%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Димитрина Колева Пипиджиева20 13.61%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Добри Николов Малчев18 12.24%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Фетби Арун Ереджеб11 7.48%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. Движение за права и свободи-ДПС1Сунай Невзатов ИсмаиловА151.02%
1. Движение за права и свободи-ДПС10Осман Демирджанов ОсмановА26.53%
1. Движение за права и свободи-ДПС2Наим Алиев НаимовА21.77%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Стефан Костадинов РусевА58.5%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3Десислава Бориславова КовачеваА28.57%
7. ПП ГЕРБ1Димитър Николов ДимитровА212.24%
7. ПП ГЕРБ2Ивайло Илиев ПетковА57.82%
7. ПП ГЕРБ7Ерджан Рифадов МехмедовА51.7%
7. ПП ГЕРБ10Орхан Мехмед КадирА44.22%
7. ПП ГЕРБ9Георги Радев ВеликовА40.14%
7. ПП ГЕРБ3Йордан Милков ЙордановА35.37%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Дафинка Георгиева СтаневаА68.03%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Даринка Йорданова ШарбановаА20.41%