Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Главиница
Сума от всички действителни гласове за 1907. Главиница: 5425
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 320

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 5264
Квота на Хеър: 309.64706
Общинска избирателна квота: 320

Партия347910
Vi1614
29.75%
369
6.80%
161
2.97%
762
14.05%
2519
46.43%
mi5.212391.19168-2.460878.13507
pi51-28
ri0.212390.19168-0.460870.13507
Доп. манд.00-10
Общо манд.51-38


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Хюсеин Муталиб Хамди1277 399.06%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Ертунч Юдаим Ахмед94 29.38%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК11. Ердживан Мюмюн Тасин64 20.00%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Кенан Кемал Мехмед51 15.94%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК12. Зияедин Назим Исмаил23 7.19%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Данка Милчева Иванова307 95.94%
9. ПП ГЕРБ1. Рашко Станчев Денев569 177.81%
9. ПП ГЕРБ9. Никола Петров Димов76 23.75%
10. Движение за права и свободи-ДПС1. Месут Махмуд Алиш2214 691.88%
10. Движение за права и свободи-ДПС10. Шенгюл Касим Абил67 20.94%
10. Движение за права и свободи-ДПС13. Димитър Петров Сяров66 20.63%
10. Движение за права и свободи-ДПС17. Боян Василев Томов43 13.44%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Хюсеин Муталиб ХамдиА399.06%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3Ертунч Юдаим АхмедА29.38%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК11Ердживан Мюмюн ТасинА20.%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4Кенан Кемал МехмедА15.94%
3. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК12Зияедин Назим ИсмаилА7.19%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Данка Милчева ИвановаА95.94%
9. ПП ГЕРБ1Рашко Станчев ДеневА177.81%
9. ПП ГЕРБ9Никола Петров ДимовА23.75%
9. ПП ГЕРБ2Себахтин Мюмюн ХалидБ
10. Движение за права и свободи-ДПС1Месут Махмуд АлишА691.88%
10. Движение за права и свободи-ДПС10Шенгюл Касим АбилА20.94%
10. Движение за права и свободи-ДПС13Димитър Петров СяровА20.63%
10. Движение за права и свободи-ДПС17Боян Василев ТомовА13.44%
10. Движение за права и свободи-ДПС2Сюзан Исмет ХасанБ
10. Движение за права и свободи-ДПС3Ерхан Юсуф МехмедБ
10. Движение за права и свободи-ДПС4Славко Стефанов СтефановБ
10. Движение за права и свободи-ДПС5Йозджан Шабан РасимБ