Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Две могили
Сума от всички действителни гласове за 1808. Две могили: 4085
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 241

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3929
Квота на Хеър: 231.11765
Общинска избирателна квота: 241

Партия123456789
Vi779
19.07%
788
19.29%
392
9.60%
717
17.55%
327
8.00%
72
1.76%
317
7.76%
609
14.91%
84
2.06%
mi3.370583.409521.696113.102321.41486-1.37162.63502-
pi33131-12-
ri0.370580.409520.696110.102320.41486-0.37160.63502-
Доп. манд.00101-01-
Общо манд.33232-13-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"1. БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ321 133.20%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"2. РУМЕН МАНОЛОВ МАРКОВ67 27.80%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"3. ВЕЛКО ИВАНОВ ИВАНОВ61 25.31%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"8. МАРИАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА48 19.92%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"16. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛКОВ ГАНЧЕВ40 16.60%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"6. НЕВЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА39 16.18%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"5. ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ35 14.52%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"13. ИВАН ЕВГЕНИЕВ КИРИЛОВ29 12.03%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"4. ПЛАМЕН ПЕТКОВ ЛАШЕВ27 11.20%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"11. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ21 8.71%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"7. АНТОНИЯ ИЛИЕВА БОРИСОВА21 8.71%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"10. ГЕОРГИ ДИМАНОВ ГЕОРГИЕВ21 8.71%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"15. СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ20 8.30%
2. Движение за права и свободи-ДПС1. МЕХМЕД РУЖДИЕВ МЕХМЕДОВ550 228.22%
2. Движение за права и свободи-ДПС2. МЕХМЕД СЕЛМАНОВ ЧОЛАКОВ101 41.91%
2. Движение за права и свободи-ДПС4. АЙДЪН САБРИЕВ КАРАМЕХМЕДОВ28 11.62%
2. Движение за права и свободи-ДПС8. АХМЕД НЕДРЕТ АХМЕД23 9.54%
2. Движение за права и свободи-ДПС5. СЕНИХА САБРИЕВА САЛИМОВА17 7.05%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. ИВАЙЛО ПЕНЕВ ИВАНОВ264 109.54%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ40 16.60%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. ДРАГОМИР АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИКОВ28 11.62%
4. ПП ГЕРБ1. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА455 188.80%
4. ПП ГЕРБ4. СВЕТЛОЗАР МИЛЧЕВ ДОНЕВ78 32.37%
4. ПП ГЕРБ6. ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ24 9.96%
4. ПП ГЕРБ2. БОЯН СИМЕОНОВ ИВАНОВ22 9.13%
4. ПП ГЕРБ13. ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ИЛИЕВ21 8.71%
4. ПП ГЕРБ15. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ18 7.47%
4. ПП ГЕРБ5. АТАНАСКА ДИМИТРОВА ДИМОВА17 7.05%
5. Алтернатива на статуквото-ПП АБВ, К-я Народен съюз, Партия ЗС Ал. Стамболийски1. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ165 68.46%
5. Алтернатива на статуквото-ПП АБВ, К-я Народен съюз, Партия ЗС Ал. Стамболийски7. РУМЕН СТЕФАНОВ ДРАКОВ42 17.43%
5. Алтернатива на статуквото-ПП АБВ, К-я Народен съюз, Партия ЗС Ал. Стамболийски5. СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕЦОВ34 14.11%
5. Алтернатива на статуквото-ПП АБВ, К-я Народен съюз, Партия ЗС Ал. Стамболийски4. ИВАН АНГЕЛОВ АНТОНОВ21 8.71%
7. Движение 211. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ152 63.07%
7. Движение 216. ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ ПЕТРОВ52 21.58%
7. Движение 217. РАДОСЛАВ МАРИНОВ МИНКОВ41 17.01%
7. Движение 218. ХРИСТО ЕНЧЕВ ХРИСТОВ21 8.71%
7. Движение 212. ЕНЧО ПЕТРОВ СТОЯНОВ20 8.30%
7. Движение 213. СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ17 7.05%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА1. БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ269 111.62%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА4. БИСЕР ЙОРДАНОВ ЙОНЧЕВ70 29.05%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА8. СЕВГЮЛ САДУЛОВА ЮМЕРОВА59 24.48%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА2. КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА РУСИНОВА44 18.26%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА6. ГАЛЯ МИТКОВА ДОДЕВА33 13.69%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА5. СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТАНОВА30 12.45%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА7. ВЕНЕТА СПИРДОНОВА СТОЯНОВА24 9.96%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА3. ТЕОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ19 7.88%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА11. ДИМИТЪР НАЧЕВ НАЧЕВ19 7.88%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА9. ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА18 7.47%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"1БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВА133.2%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"2РУМЕН МАНОЛОВ МАРКОВА27.8%
1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"3ВЕЛКО ИВАНОВ ИВАНОВА25.31%
2. Движение за права и свободи-ДПС1МЕХМЕД РУЖДИЕВ МЕХМЕДОВА228.22%
2. Движение за права и свободи-ДПС2МЕХМЕД СЕЛМАНОВ ЧОЛАКОВА41.91%
2. Движение за права и свободи-ДПС4АЙДЪН САБРИЕВ КАРАМЕХМЕДОВА11.62%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1ИВАЙЛО ПЕНЕВ ИВАНОВА109.54%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВА16.6%
4. ПП ГЕРБ1ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВАА188.8%
4. ПП ГЕРБ4СВЕТЛОЗАР МИЛЧЕВ ДОНЕВА32.37%
4. ПП ГЕРБ6ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВА9.96%
5. Алтернатива на статуквото-ПП АБВ, К-я Народен съюз, Партия ЗС Ал. Стамболийски1ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВА68.46%
5. Алтернатива на статуквото-ПП АБВ, К-я Народен съюз, Партия ЗС Ал. Стамболийски7РУМЕН СТЕФАНОВ ДРАКОВА17.43%
7. Движение 211НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВА63.07%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА1БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВА111.62%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА4БИСЕР ЙОРДАНОВ ЙОНЧЕВА29.05%
8. НОВА АЛТЕРНАТИВА8СЕВГЮЛ САДУЛОВА ЮМЕРОВАА24.48%