Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Бяла
Сума от всички действителни гласове за 1804. Бяла: 5318
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 313

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4480
Квота на Хеър: 263.52941
Общинска избирателна квота: 313

Партия12345678910
Vi419
7.88%
413
7.77%
2046
38.47%
200
3.76%
308
5.79%
726
13.65%
47
0.88%
136
2.56%
147
2.76%
876
16.47%
mi1.589961.567197.76384--2.75491---3.32411
pi117--2---3
ri0.589960.567190.76384--0.75491---0.32411
Доп. манд.101--1---0
Общо манд.218--3---3


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. Движение за права и свободи-ДПС1. Айлян Раифова Карамехмедова399 127.48%
2. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЯЛА 2015”1. Валери Методиев Върбанов238 76.04%
2. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЯЛА 2015”2. Дамян Драгомиров Дамянов79 25.24%
2. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЯЛА 2015”5. Антоанета Славова Ранкова42 13.42%
2. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЯЛА 2015”3. Христина Стоянова Георгиева-Борисова27 8.63%
3. ПП ГЕРБ1. Димитър Крумов Славов1480 472.84%
3. ПП ГЕРБ3. Павлин Стоянов Нунев215 68.69%
3. ПП ГЕРБ12. Георги Георгиев Аврамов62 19.81%
3. ПП ГЕРБ9. Диян Янков Донев45 14.38%
3. ПП ГЕРБ2. Мариан Петров Антонов42 13.42%
3. ПП ГЕРБ4. Евгени Георгиев Димов39 12.46%
3. ПП ГЕРБ10. Пламен Генов Велев34 10.86%
3. ПП ГЕРБ7. Георги Божков Начев32 10.22%
3. ПП ГЕРБ6. Васил Димитров Кърчев27 8.63%
6. НДСВ1. Веселин Йорданов Балтаджиев495 158.15%
6. НДСВ6. Атанас Петров Ангелов64 20.45%
6. НДСВ4. Евгения Петкова Пашкунова41 13.10%
6. НДСВ9. Петър Боянов Петров25 7.99%
6. НДСВ8. Надя Друмева Стефанова24 7.67%
6. НДСВ2. Дамян Ангелов Попов23 7.35%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Кольо Петков Келерджиев662 211.50%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Кристиян Николаев Георгиев59 18.85%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Милен Иванов Лазаров51 16.29%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Светла Йорданова Грозева24 7.67%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Ивайло Валентинов Петков22 7.03%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. Движение за права и свободи-ДПС1Айлян Раифова КарамехмедоваА127.48%
1. Движение за права и свободи-ДПС2Петър Асенов КостовБ
2. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЯЛА 2015”1Валери Методиев ВърбановА76.04%
3. ПП ГЕРБ1Димитър Крумов СлавовА472.84%
3. ПП ГЕРБ3Павлин Стоянов НуневА68.69%
3. ПП ГЕРБ12Георги Георгиев АврамовА19.81%
3. ПП ГЕРБ9Диян Янков ДоневА14.38%
3. ПП ГЕРБ2Мариан Петров АнтоновА13.42%
3. ПП ГЕРБ4Евгени Георгиев ДимовА12.46%
3. ПП ГЕРБ10Пламен Генов ВелевА10.86%
3. ПП ГЕРБ7Георги Божков НачевА10.22%
6. НДСВ1Веселин Йорданов БалтаджиевА158.15%
6. НДСВ6Атанас Петров АнгеловА20.45%
6. НДСВ4Евгения Петкова ПашкуноваА13.1%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Кольо Петков КелерджиевА211.5%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Кристиян Николаев ГеоргиевА18.85%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Милен Иванов ЛазаровА16.29%