Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Разград
Сума от всички действителни гласове за 1726. Разград: 17815
Брой мандати за общински съветници: 33
Общинска избирателна квота: 540

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 33

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 15521
Квота на Хеър: 470.33333
Общинска избирателна квота: 540

Партия123567891112131415161719
Vi120
0.67%
3401
19.09%
681
3.82%
105
0.59%
5052
28.36%
523
2.94%
2961
16.62%
551
3.09%
200
1.12%
316
1.77%
245
1.38%
55
0.31%
290
1.63%
2875
16.14%
370
2.08%
70
0.39%
mi-7.231041.44791-10.74132-6.295541.17151-----6.11269--
pi-71-10-61-----6--
ri-0.231040.44791-0.74132-0.295540.17151-----0.11269--
Доп. манд.-01-1-00-----0--
Общо манд.-72-11-61-----6--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. Движение за права и свободи-ДПС1. Левент Али Апти2453 454.26%
2. Движение за права и свободи-ДПС2. Ахтер Исметов Чилев374 69.26%
2. Движение за права и свободи-ДПС4. Хами Ибрахимов Хамиев77 14.26%
2. Движение за права и свободи-ДПС11. Фатме Зелкиф Емин62 11.48%
2. Движение за права и свободи-ДПС9. Емине Бейти Хасан56 10.37%
2. Движение за права и свободи-ДПС3. Хасан Халилов Хасанов53 9.81%
2. Движение за права и свободи-ДПС15. Фатме Селим Али50 9.26%
2. Движение за права и свободи-ДПС22. Шукран Ружди Шукри - Адрианова40 7.41%
3. КАУЗА РАЗГРАД1. Божинел Василев Христов376 69.63%
3. КАУЗА РАЗГРАД2. Калоян Руменов Монев109 20.19%
3. КАУЗА РАЗГРАД3. Селиме Касимова Карагьозова-Шакир106 19.63%
6. ПП ГЕРБ1. Валентин Стефанов Василев2662 492.96%
6. ПП ГЕРБ6. Милена Дачева Орешкова425 78.70%
6. ПП ГЕРБ13. Валентина Маркова Френкева-Белчева208 38.52%
6. ПП ГЕРБ2. Радиана Ангелова Димитрова155 28.70%
6. ПП ГЕРБ14. Галин Пенчев Парашкевов140 25.93%
6. ПП ГЕРБ30. Гюлвер Исмаил Хасан112 20.74%
6. ПП ГЕРБ32. Стефан Димов Стефанов98 18.15%
6. ПП ГЕРБ21. Светослав Теофилов Банков96 17.78%
6. ПП ГЕРБ7. Наско Стоилов Анастасов88 16.30%
6. ПП ГЕРБ18. Мариан Пламенов Иванов78 14.44%
6. ПП ГЕРБ3. Надежда Радославова Димитрова78 14.44%
6. ПП ГЕРБ22. Марина Петрова Христова73 13.52%
6. ПП ГЕРБ5. Димитър Цонев Стефанов71 13.15%
6. ПП ГЕРБ16. Силва Валентинова Илиева69 12.78%
6. ПП ГЕРБ4. Михаил Парашкевов Тодоров68 12.59%
6. ПП ГЕРБ17. Михаил Веселинов Маджаров67 12.41%
6. ПП ГЕРБ20. Павел Стефанов Наковски63 11.67%
6. ПП ГЕРБ8. Зоя Петрова Велкова55 10.19%
6. ПП ГЕРБ9. Атанас Боянов Богословов54 10.00%
6. ПП ГЕРБ15. Матьо Иванов Коцев52 9.63%
6. ПП ГЕРБ12. Йордан Станчев Йорданов52 9.63%
6. ПП ГЕРБ19. Драгомир Атанасов Николов49 9.07%
6. ПП ГЕРБ26. Цветан Тодоров Танев40 7.41%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Елка Александрова Неделчева1851 342.78%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Петя Ангелова Петкова178 32.96%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Стоян Димитров Ненчев157 29.07%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Илия Христов Илиев98 18.15%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Янка Трифонова Георгиева65 12.04%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17. Таня Петрова Тодорова53 9.81%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Диана Добромирова Мирчева -Рахнева51 9.44%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Добрин Младенов Добрев49 9.07%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ18. Чавдар Димитров Димитров49 9.07%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ19. Любомир Асенов Райчев42 7.78%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1. Владимир Димитров Димитров321 59.44%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3. Мария Паунова Петрова72 13.33%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ7. Стилиян Костов Стоянов59 10.93%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2. Бранимир Мичев Мичев57 10.56%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Красимир Петров Петров654 121.11%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК15. Джипо Николов Джипов407 75.37%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Рейхан Ридван Вели228 42.22%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Иво Борисов Димитров221 40.93%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8. Веселин Валентинов Спасов152 28.15%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Митко Иванов Ханчев149 27.59%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК16. Мануел Василев Чутурков134 24.81%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК23. Басри Ахмедов Таушанов124 22.96%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК10. Пейчо Добрев Георгиев119 22.04%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК14. Юлия Юлиянова Матева115 21.30%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Диана Тодорова Първанова75 13.89%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Христо Николов Христов66 12.22%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК24. Гюнер Мехмед Хасан63 11.67%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК21. Димитър Младенов Петров57 10.56%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК20. Станчо Минков Минков57 10.56%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК17. Милен Киров Енчев56 10.37%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК13. Ивайло Кирилов Кирилов44 8.15%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. Движение за права и свободи-ДПС1Левент Али АптиА454.26%
2. Движение за права и свободи-ДПС2Ахтер Исметов ЧилевА69.26%
2. Движение за права и свободи-ДПС4Хами Ибрахимов ХамиевА14.26%
2. Движение за права и свободи-ДПС11Фатме Зелкиф ЕминА11.48%
2. Движение за права и свободи-ДПС9Емине Бейти ХасанА10.37%
2. Движение за права и свободи-ДПС3Хасан Халилов ХасановА9.81%
2. Движение за права и свободи-ДПС15Фатме Селим АлиА9.26%
3. КАУЗА РАЗГРАД1Божинел Василев ХристовА69.63%
3. КАУЗА РАЗГРАД2Калоян Руменов МоневА20.19%
6. ПП ГЕРБ1Валентин Стефанов ВасилевА492.96%
6. ПП ГЕРБ6Милена Дачева ОрешковаА78.7%
6. ПП ГЕРБ13Валентина Маркова Френкева-БелчеваА38.52%
6. ПП ГЕРБ2Радиана Ангелова ДимитроваА28.7%
6. ПП ГЕРБ14Галин Пенчев ПарашкевовА25.93%
6. ПП ГЕРБ30Гюлвер Исмаил ХасанА20.74%
6. ПП ГЕРБ32Стефан Димов СтефановА18.15%
6. ПП ГЕРБ21Светослав Теофилов БанковА17.78%
6. ПП ГЕРБ7Наско Стоилов АнастасовА16.3%
6. ПП ГЕРБ3Надежда Радославова ДимитроваА14.44%
6. ПП ГЕРБ18Мариан Пламенов ИвановА14.44%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Елка Александрова НеделчеваА342.78%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Петя Ангелова ПетковаА32.96%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Стоян Димитров НенчевА29.07%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Илия Христов ИлиевА18.15%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5Янка Трифонова ГеоргиеваА12.04%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17Таня Петрова ТодороваА9.81%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1Владимир Димитров ДимитровА59.44%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Красимир Петров ПетровА121.11%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК15Джипо Николов ДжиповА75.37%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5Рейхан Ридван ВелиА42.22%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Иво Борисов ДимитровА40.93%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8Веселин Валентинов СпасовА28.15%
16. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4Митко Иванов ХанчевА27.59%