Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Кубрат
Сума от всички действителни гласове за 1716. Кубрат: 7965
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 380

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 7310
Квота на Хеър: 348.09524
Общинска избирателна квота: 380

Партия125678101113
Vi207
2.60%
110
1.38%
48
0.60%
3242
40.70%
1944
24.41%
290
3.64%
426
5.35%
543
6.82%
1155
14.50%
mi---9.313545.58468-1.22381.559923.31806
pi---95-113
ri---0.313540.58468-0.22380.559920.31806
Доп. манд.---01-010
Общо манд.---96-123


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. Движение за права и свободи-ДПС1. Ибрахим Халилов Яхов2286 601.58%
6. Движение за права и свободи-ДПС10. Юзджан Хасан Фейзи247 65.00%
6. Движение за права и свободи-ДПС6. Беркант Ахмед Мехмед195 51.32%
6. Движение за права и свободи-ДПС8. Билял Хюсеин Ахмед129 33.95%
6. Движение за права и свободи-ДПС14. Наил Наил Адил89 23.42%
6. Движение за права и свободи-ДПС2. Хамза Вели Чакър73 19.21%
6. Движение за права и свободи-ДПС3. Али Хасан Сюлейман72 18.95%
6. Движение за права и свободи-ДПС5. Хюсеин Неджмиев Юмеров70 18.42%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА1. Бюрхан Исмаилов Мюзелифов997 262.37%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА7. Бахтишен Нуриева Османова155 40.79%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА5. Майрям Юсеин Апти147 38.68%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА2. Пламен Стефанов Петров108 28.42%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА3. Хюсеин Исмаил Карасюлейман65 17.11%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА4. Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед63 16.58%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА10. Красимир Димитров Христов62 16.32%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА8. Мюрсел Исмаил Мюрсел61 16.05%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА15. Алтънел Ердинчов Селимов52 13.68%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА9. Людмил Савов Тихчев43 11.32%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА16. Фатмегюл Мехмедова Сали40 10.53%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА12. Назифе Кадирова Ахмедова38 10.00%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА14. Нази Исмаил Юсеин28 7.37%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Милена Нанкова Йорданова236 62.11%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Руси Георгиев Русев54 14.21%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Ганка Иванова Георгиева50 13.16%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Иван Маринов Борисов27 7.11%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Павлин Тодоров Петров284 74.74%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Нина Благовестова Цонева164 43.16%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Ива Миткова Димитрова33 8.68%
13. ПП ГЕРБ1. Красимир Янков Великов696 183.16%
13. ПП ГЕРБ13. Анатоли Димитров Антонов85 22.37%
13. ПП ГЕРБ12. Сашко Цонев Минков78 20.53%
13. ПП ГЕРБ2. Душка Иванова Петрова59 15.53%
13. ПП ГЕРБ5. Младен Нейков Мишев47 12.37%
13. ПП ГЕРБ7. Юлия Василева Калчева37 9.74%
13. ПП ГЕРБ6. Петя Димитрова Иванова36 9.47%
13. ПП ГЕРБ3. Николай Пенев Атанасов32 8.42%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
6. Движение за права и свободи-ДПС1Ибрахим Халилов ЯховА601.58%
6. Движение за права и свободи-ДПС10Юзджан Хасан ФейзиА65.%
6. Движение за права и свободи-ДПС6Беркант Ахмед МехмедА51.32%
6. Движение за права и свободи-ДПС8Билял Хюсеин АхмедА33.95%
6. Движение за права и свободи-ДПС14Наил Наил АдилА23.42%
6. Движение за права и свободи-ДПС2Хамза Вели ЧакърА19.21%
6. Движение за права и свободи-ДПС3Али Хасан СюлейманА18.95%
6. Движение за права и свободи-ДПС5Хюсеин Неджмиев ЮмеровА18.42%
6. Движение за права и свободи-ДПС4Ерсин Реджеб АхмедБ
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА1Бюрхан Исмаилов МюзелифовА262.37%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА7Бахтишен Нуриева ОсмановаА40.79%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА5Майрям Юсеин АптиА38.68%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА2Пламен Стефанов ПетровА28.42%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА3Хюсеин Исмаил КарасюлейманА17.11%
7. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА4Нурджихан Нуридинова Арифова-МехмедА16.58%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Милена Нанкова ЙордановаА62.11%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Павлин Тодоров ПетровА74.74%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Нина Благовестова ЦоневаА43.16%
13. ПП ГЕРБ1Красимир Янков ВеликовА183.16%
13. ПП ГЕРБ13Анатоли Димитров АнтоновА22.37%
13. ПП ГЕРБ12Сашко Цонев МинковА20.53%