Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Сопот
Сума от всички действителни гласове за 1643. Сопот: 3870
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 228

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3437
Квота на Хеър: 202.17647
Общинска избирателна квота: 228

Партия1234678910
Vi107
2.76%
520
13.44%
75
1.94%
852
22.02%
26
0.67%
77
1.99%
357
9.22%
830
21.45%
878
22.69%
mi-2.57201-4.21414--1.765784.105324.34274
pi-2-4--144
ri-0.57201-0.21414--0.765780.105320.34274
Доп. манд.-1-0--100
Общо манд.-3-4--244


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Васил Петров Максимов108 47.37%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Красимир Георгиев Цветков70 30.70%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК16. Тодор Василев Караколев40 17.54%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8. Веселин Иванов Минчев38 16.67%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Вълко Ненков Колев35 15.35%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Павел Итев Павлов35 15.35%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК14. Даниел Ивов Клисуров34 14.91%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Лидия Найденова Начева29 12.72%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК13. Георги Николаев Пилев25 10.96%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК17. Любомир Пенчев Джапаров23 10.09%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Николай Стефанов Симеонов16 7.02%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК15. Румен Рашев Найденов16 7.02%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Деян Филчев Дойнов357 156.58%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Николай Петков Новаков102 44.74%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Мано Манов Мановски94 41.23%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Петър Иванов Райчинов51 22.37%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Тодор Пенчев Богданов48 21.05%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Станислав Илиев Стоенчев41 17.98%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Валя Христова Куйкова-Пулева33 14.47%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Милена Кирилова Радева21 9.21%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Лалка Дамянова Бичева18 7.89%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Васка Антонова Георгиева18 7.89%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13. Григор Веселинов Скърцалов17 7.46%
8. Движение 214. Марин Маринов Бодуров126 55.26%
8. Движение 213. Евгени Тодоров Димов54 23.68%
8. Движение 212. Митка Николова Божкова-Иванова53 23.25%
8. Движение 211. Пенка Атанасова Маринова46 20.18%
8. Движение 216. Румен Христов Балджийски33 14.47%
8. Движение 215. Шерафетин Ружди Рашид22 9.65%
8. Движение 218. Любомир Атанасов Атанасов19 8.33%
9. ПП ГЕРБ1. Георги Александров Григоров278 121.93%
9. ПП ГЕРБ9. Димо Димитров Димов81 35.53%
9. ПП ГЕРБ2. Мариана Здравкова Кацарова80 35.09%
9. ПП ГЕРБ11. Мария Георгиева Димитрова73 32.02%
9. ПП ГЕРБ7. Тодор Семков Бакалов61 26.75%
9. ПП ГЕРБ10. Мария Христова Радулова-Стоенчева56 24.56%
9. ПП ГЕРБ16. Добрина Ранчева Добрева50 21.93%
9. ПП ГЕРБ4. Диана Маринова Недкова28 12.28%
9. ПП ГЕРБ3. Нина Стоянова Георгиева22 9.65%
9. ПП ГЕРБ5. Атанас Стоянов Трифонов22 9.65%
9. ПП ГЕРБ6. Невена Мънева Енева20 8.77%
9. ПП ГЕРБ8. Мария Христова Петрова18 7.89%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 1. Веселин Петров Личев349 153.07%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 4. Катя Николова Адърска-Даскова77 33.77%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 6. Георги Христов Алексиев54 23.68%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 8. Младен Стоянов Димитров52 22.81%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 10. Атанас Георгиев Ласков49 21.49%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 3. Фратьо Неделчев Куртев48 21.05%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 5. Иван Ганчев Петканчев48 21.05%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 16. Петър Николаев Найденов46 20.18%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 12. Неделчо Атанасов Тумбалеев25 10.96%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 15. Лиляна Димитрова Йотова22 9.65%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 9. Пенка Маркова Терзиева21 9.21%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 7. Диана Василева Юнакова20 8.77%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 17. Стефан Христев Шипкалиев16 7.02%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Васил Петров МаксимовА47.37%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Красимир Георгиев ЦветковА30.7%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК16Тодор Василев КараколевА17.54%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Деян Филчев ДойновА156.58%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Николай Петков НоваковА44.74%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Мано Манов МановскиА41.23%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Петър Иванов РайчиновА22.37%
8. Движение 214Марин Маринов БодуровА55.26%
8. Движение 213Евгени Тодоров ДимовА23.68%
9. ПП ГЕРБ1Георги Александров ГригоровА121.93%
9. ПП ГЕРБ9Димо Димитров ДимовА35.53%
9. ПП ГЕРБ2Мариана Здравкова КацароваА35.09%
9. ПП ГЕРБ11Мария Георгиева ДимитроваА32.02%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 1Веселин Петров ЛичевА153.07%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 4Катя Николова Адърска-ДасковаА33.77%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 6Георги Христов АлексиевА23.68%
10. "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО“ 8Младен Стоянов ДимитровА22.81%