Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Куклен
Сума от всички действителни гласове за 1642. Куклен: 2863
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 221

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2127
Квота на Хеър: 163.61538
Общинска избирателна квота: 221

Партия13456789101112131415
Vi35
1.22%
184
6.43%
453
15.82%
37
1.29%
72
2.51%
429
14.98%
197
6.88%
11
0.38%
407
14.22%
293
10.23%
92
3.21%
15
0.52%
545
19.04%
66
2.31%
mi--2.76869--2.622--2.487541.79079--3.33098-
pi--2--2--21--3-
ri--0.76869--0.622--0.487540.79079--0.33098-
Доп. манд.--1--1--01--0-
Общо манд.--3--3--22--3-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
4. ПП ГЕРБ1. Пламен Петров Гошев238 107.69%
4. ПП ГЕРБ4. Борислав Карамфилов Момчев56 25.34%
4. ПП ГЕРБ2. Борислав Аргиров Аргиров54 24.43%
4. ПП ГЕРБ6. Николина Иванова Миткова25 11.31%
4. ПП ГЕРБ3. Станислав Георгиев Дудев20 9.05%
4. ПП ГЕРБ8. Борислав Георгиев Савов16 7.24%
7. НОВА АЛТЕРНАТИВА1. Димитър Кръстев Сотиров205 92.76%
7. НОВА АЛТЕРНАТИВА4. Албена Черкезова Костадинова51 23.08%
7. НОВА АЛТЕРНАТИВА5. Ангел Петров Милянчев41 18.55%
7. НОВА АЛТЕРНАТИВА7. Стефан Манолов Куцинов38 17.19%
7. НОВА АЛТЕРНАТИВА8. Кирил Методиев Васков32 14.48%
7. НОВА АЛТЕРНАТИВА2. Слави Томов Томов22 9.95%
7. НОВА АЛТЕРНАТИВА6. Иван Василев Панайотов19 8.60%
10. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ1. Мария Георгиева Белчева267 120.81%
10. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ10. Димитър Георгиев Димитров28 12.67%
10. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ3. Райчо Атанасов Бижев27 12.22%
10. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ2. Марин Томов Томов25 11.31%
10. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ8. Ива Николова Дичева20 9.05%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Ердуан Сали Мехмед126 57.01%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК11. Салимехмед Нуретин Мюмюн45 20.36%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Стоян Георгиев Давчев32 14.48%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Верадин Емилов Митков19 8.60%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Владимир Георгиев Гошев18 8.14%
14. Движение за права и свободи-ДПС1. Наил Наим Рустем435 196.83%
14. Движение за права и свободи-ДПС4. Надрие Мюмюнова Мурадова18 8.14%
14. Движение за права и свободи-ДПС7. Зехра Илияз Бекирефенди16 7.24%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
4. ПП ГЕРБ1Пламен Петров ГошевА107.69%
4. ПП ГЕРБ4Борислав Карамфилов МомчевА25.34%
4. ПП ГЕРБ2Борислав Аргиров АргировА24.43%
7. НОВА АЛТЕРНАТИВА1Димитър Кръстев СотировА92.76%
7. НОВА АЛТЕРНАТИВА4Албена Черкезова КостадиноваА23.08%
7. НОВА АЛТЕРНАТИВА5Ангел Петров МилянчевА18.55%
10. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ1Мария Георгиева БелчеваА120.81%
10. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ10Димитър Георгиев ДимитровА12.67%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Ердуан Сали МехмедА57.01%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК11Салимехмед Нуретин МюмюнА20.36%
14. Движение за права и свободи-ДПС1Наил Наим РустемА196.83%
14. Движение за права и свободи-ДПС4Надрие Мюмюнова МурадоваА8.14%
14. Движение за права и свободи-ДПС7Зехра Илияз БекирефендиА7.24%