Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Перущица
Сума от всички действителни гласове за 1640. Перущица: 2119
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 163

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1464
Квота на Хеър: 112.61538
Общинска избирателна квота: 163

Партия2345678911121315
Vi235
11.09%
122
5.76%
56
2.64%
181
8.54%
64
3.02%
26
1.23%
531
25.06%
248
11.70%
269
12.69%
19
0.90%
28
1.32%
123
5.80%
mi2.08675--1.60724--4.715162.202192.38866---
pi2--1--422---
ri0.08675--0.60724--0.715160.202190.38866---
Доп. манд.0--1--100---
Общо манд.2--2--522---


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. Движение за права и свободи-ДПС1. Рангел Христов Божков124 76.07%
2. Движение за права и свободи-ДПС2. Христо Атанасов Кисимов44 26.99%
2. Движение за права и свободи-ДПС5. Асен Василев Бошняков25 15.34%
2. Движение за права и свободи-ДПС7. Богдан Рангелов Райков21 12.88%
2. Движение за права и свободи-ДПС4. Христо Митков Христев14 8.59%
5. НОВА АЛТЕРНАТИВА1. Никола Костадинов Янкулов123 75.46%
5. НОВА АЛТЕРНАТИВА5. Лилка Асенова Чолакова25 15.34%
5. НОВА АЛТЕРНАТИВА2. Арсо Асенов Стойков13 7.98%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Ради Ботев Минчев375 230.06%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8. Гинка Любенова Косева40 24.54%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Йордан Недков Тилев30 18.40%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Атанаска Александрова Начева20 12.27%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Иван Димитров Муров17 10.43%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Венета Александрова Паева16 9.82%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Атанас Иванов Насков14 8.59%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Константин Вихъров Витанов162 99.39%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Георги Методиев Злачев26 15.95%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Цветан Страхилов Косев18 11.04%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Райна Стоянова Христова15 9.20%
11. ПП ГЕРБ1. Васко Христов Даскалов147 90.18%
11. ПП ГЕРБ2. Елица Иванова Данева25 15.34%
11. ПП ГЕРБ6. Иванка Ангелова Чинчийкова17 10.43%
11. ПП ГЕРБ11. Страхил Георгиев Кътев16 9.82%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. Движение за права и свободи-ДПС1Рангел Христов БожковА76.07%
2. Движение за права и свободи-ДПС2Христо Атанасов КисимовА26.99%
5. НОВА АЛТЕРНАТИВА1Никола Костадинов ЯнкуловА75.46%
5. НОВА АЛТЕРНАТИВА5Лилка Асенова ЧолаковаА15.34%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Ради Ботев МинчевА230.06%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8Гинка Любенова КосеваА24.54%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7Йордан Недков ТилевА18.4%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5Атанаска Александрова НачеваА12.27%
8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Иван Димитров МуровА10.43%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Константин Вихъров ВитановА99.39%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Георги Методиев ЗлачевА15.95%
11. ПП ГЕРБ1Васко Христов ДаскаловА90.18%
11. ПП ГЕРБ2Елица Иванова ДаневаА15.34%