Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Първомай
Сума от всички действителни гласове за 1623. Първомай: 11516
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 549

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 8989
Квота на Хеър: 428.04762
Общинска избирателна квота: 549

Партия1234678910111213141516
Vi263
2.28%
86
0.75%
547
4.75%
717
6.23%
2268
19.69%
2721
23.63%
916
7.95%
354
3.07%
58
0.50%
1364
11.84%
353
3.07%
124
1.08%
288
2.50%
1003
8.71%
454
3.94%
mi---1.675055.298486.356772.13995--3.18656---2.3432-
pi---1562--3---2-
ri---0.675050.298480.356770.13995--0.18656---0.3432-
Доп. манд.---1010--0---0-
Общо манд.---2572--3---2-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
4. ”ВЪЗРАЖДАНЕ”1. Янко Диков Диков364 66.30%
4. ”ВЪЗРАЖДАНЕ”2. Петър Запрянов Ганев136 24.77%
4. ”ВЪЗРАЖДАНЕ”4. Красимира Стоянова Славова89 16.21%
4. ”ВЪЗРАЖДАНЕ”5. Атанаска Йорданова Иванова66 12.02%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Николай Георгиев Митков1120 204.01%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Ана Стоянова Николова212 38.62%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Атанаска Стоянова Симеонова170 30.97%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Величка Йорданова Чурчулиева144 26.23%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Светозар Колев Славчев136 24.77%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Маринка Иванова Бояджиева126 22.95%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Делян Иванов Караславов111 20.22%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ15. Ангел Кирчев Ангелов70 12.75%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Юлия Георгиева Бялкова55 10.02%
7. ПП ГЕРБ1. Христо Стоилов Вълчев1491 271.58%
7. ПП ГЕРБ7. Красимира Александрова Александрова386 70.31%
7. ПП ГЕРБ3. Чавдар Петров Здравчев137 24.95%
7. ПП ГЕРБ12. Красимир Николаев Ямалиев113 20.58%
7. ПП ГЕРБ2. Бальо Кирев Балев91 16.58%
7. ПП ГЕРБ9. Петя Тодорова Маджарова80 14.57%
7. ПП ГЕРБ15. Милена Ангелова Карадинева76 13.84%
7. ПП ГЕРБ8. Димчо Атанасов Велев71 12.93%
7. ПП ГЕРБ6. Желязко Петров Пашев71 12.93%
7. ПП ГЕРБ13. Петя Генчева Ханджиева43 7.83%
8. Движение за права и свободи-ДПС1. Мурат Ахмед Али697 126.96%
8. Движение за права и свободи-ДПС8. Ресми Мюмюн Саид100 18.21%
8. Движение за права и свободи-ДПС2. Филип Райчев Наумов43 7.83%
8. Движение за права и свободи-ДПС3. Митко Михайлов Стефанов40 7.29%
11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/1. Ангел Атанасов Папазов849 154.64%
11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/2. Дечко Иванов Петков122 22.22%
11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/5. Владимир Христов Ангелов78 14.21%
11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/3. Росица Тоскова Генова67 12.20%
11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/8. Иванка Димитрова Петкова59 10.75%
11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/10. Запрян Тонев Кичуков46 8.38%
11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/7. Костадин Атанасов Карагяуров44 8.01%
15. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1. Митко Христов Хубинов676 123.13%
15. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”2. Маргарита Банова Давчева94 17.12%
15. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”3. Иван Ангелов Иванов74 13.48%
15. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”6. Янчо Димитров Хубинов43 7.83%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
4. ”ВЪЗРАЖДАНЕ”1Янко Диков ДиковА66.3%
4. ”ВЪЗРАЖДАНЕ”2Петър Запрянов ГаневА24.77%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Николай Георгиев МитковА204.01%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Ана Стоянова НиколоваА38.62%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Атанаска Стоянова СимеоноваА30.97%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Величка Йорданова ЧурчулиеваА26.23%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Светозар Колев СлавчевА24.77%
7. ПП ГЕРБ1Христо Стоилов ВълчевА271.58%
7. ПП ГЕРБ7Красимира Александрова АлександроваА70.31%
7. ПП ГЕРБ3Чавдар Петров ЗдравчевА24.95%
7. ПП ГЕРБ12Красимир Николаев ЯмалиевА20.58%
7. ПП ГЕРБ2Бальо Кирев БалевА16.58%
7. ПП ГЕРБ9Петя Тодорова МаджароваА14.57%
7. ПП ГЕРБ15Милена Ангелова КарадиневаА13.84%
8. Движение за права и свободи-ДПС1Мурат Ахмед АлиА126.96%
8. Движение за права и свободи-ДПС8Ресми Мюмюн СаидА18.21%
11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/1Ангел Атанасов ПапазовА154.64%
11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/2Дечко Иванов ПетковА22.22%
11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/5Владимир Христов АнгеловА14.21%
15. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1Митко Христов ХубиновА123.13%
15. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”2Маргарита Банова ДавчеваА17.12%