Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Калояново
Сума от всички действителни гласове за 1612. Калояново: 5286
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 311

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4752
Квота на Хеър: 279.52941
Общинска избирателна квота: 311

Партия1234567891011
Vi27
0.51%
1101
20.83%
124
2.35%
904
17.10%
265
5.01%
539
10.20%
1654
31.29%
45
0.85%
53
1.00%
554
10.48%
20
0.38%
mi-3.93876-3.23401-1.928245.91709--1.9819-
pi-3-3-15--1-
ri-0.93876-0.23401-0.928240.91709--0.9819-
Доп. манд.-1-0-11--1-
Общо манд.-4-3-26--2-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. ПП ГЕРБ1. Йонко Иванов Вангов554 178.14%
2. ПП ГЕРБ2. Георги Илиев Тричков159 51.13%
2. ПП ГЕРБ6. Петър Рангелов Карадамянов93 29.90%
2. ПП ГЕРБ5. Живко Иванов Здравков61 19.61%
2. ПП ГЕРБ4. Павел Славов Топалски40 12.86%
2. ПП ГЕРБ13. Мария Йозова Станева25 8.04%
2. ПП ГЕРБ3. Милко Атанасов Бодурски25 8.04%
2. ПП ГЕРБ8. Тодор Иванов Чернев24 7.72%
2. ПП ГЕРБ7. Петър Георгиев Славков24 7.72%
2. ПП ГЕРБ10. Тодор Христов Маргаритов23 7.40%
2. ПП ГЕРБ14. Гюрга Николова Дарджонова22 7.07%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Кръстю Иванов Кодошев428 137.62%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Иван Йосифов Яков105 33.76%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Сафет Шабан Ахмед93 29.90%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Славка Павлова Лазарова90 28.94%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Яна Пенчева Очева50 16.08%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Иван Бонев Шиков47 15.11%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Роберт Петров Бакърджийски29 9.32%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Цонка Колева Гетова27 8.68%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1. Пламен Данчев Николов410 131.83%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)6. Йорданка Димитрова Порязова51 16.40%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)10. Петър Славов Дошков25 8.04%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "1. Младен Иванов Петров621 199.68%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "6. Петя Иванова Павлова186 59.81%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "2. Христо Иванов Пищялов171 54.98%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "4. Иван Борисов Бекиров166 53.38%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "5. Франц Павлов Селимов159 51.13%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "7. Тодор Танев Димов137 44.05%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "9. Гинка Илиева Вълева135 43.41%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "3. Николина Димитрова Аргирова43 13.83%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"1. Петранка Иванова Арабаджийска-Саид163 52.41%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"2. Павел Иванов Павлов84 27.01%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"17. Ангел Минчев Ненов42 13.50%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"11. Динко Петров Гешев37 11.90%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"10. Иван Венков Драганов35 11.25%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"4. Милко Павлов Петров35 11.25%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"5. Мариана Иванова Айвазова29 9.32%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"9. Огнян Кирилов Халачев26 8.36%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"13. Милен Францов Начев24 7.72%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"3. Станислав Христов Томов23 7.40%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"7. Недялко Георгиев Пищялов22 7.07%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. ПП ГЕРБ1Йонко Иванов ВанговА178.14%
2. ПП ГЕРБ2Георги Илиев ТричковА51.13%
2. ПП ГЕРБ6Петър Рангелов КарадамяновА29.9%
2. ПП ГЕРБ5Живко Иванов ЗдравковА19.61%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Кръстю Иванов КодошевА137.62%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Иван Йосифов ЯковА33.76%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Сафет Шабан АхмедА29.9%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1Пламен Данчев НиколовА131.83%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)6Йорданка Димитрова ПорязоваА16.4%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "1Младен Иванов ПетровА199.68%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "6Петя Иванова ПавловаА59.81%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "2Христо Иванов ПищяловА54.98%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "4Иван Борисов БекировА53.38%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "5Франц Павлов СелимовА51.13%
7. " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ "7Тодор Танев ДимовА44.05%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"1Петранка Иванова Арабаджийска-СаидА52.41%
10. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО"2Павел Иванов ПавловА27.01%