Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Кнежа
Сума от всички действителни гласове за 1539. Кнежа: 5810
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 342

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4825
Квота на Хеър: 283.82353
Общинска избирателна квота: 342

Партия13456789101112131415
Vi122
2.10%
478
8.23%
617
10.62%
457
7.87%
1872
32.22%
62
1.07%
59
1.02%
128
2.20%
13
0.22%
7
0.12%
67
1.15%
64
1.10%
315
5.42%
1401
24.11%
mi-1.684152.173891.610166.59565--------4.93617
pi-1216--------4
ri-0.684150.173890.610160.59565--------0.93617
Доп. манд.-1010--------1
Общо манд.-2226--------5


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Росен Емилов Пещенски190 55.56%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Бисерка Маринова Младжова84 24.56%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Циклама Савчева Димитрова57 16.67%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Венелина Андреева Гетова48 14.04%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Мартин Йоханов Стоев33 9.65%
4. Движение за права и свободи-ДПС1. Данаил Силятинов Огнянов439 128.36%
4. Движение за права и свободи-ДПС2. Замфир Демиров Демиров56 16.37%
4. Движение за права и свободи-ДПС4. Миглен Ивов Мирославов34 9.94%
4. Движение за права и свободи-ДПС5. Къдрин Радославов Караджов33 9.65%
5. "ДЕМОКРАТИ, ПАТРИОТИ И СОЦИАЛИСТИ ЗА КНЕЖА"4. Ивайло Пешов Дочовски109 31.87%
5. "ДЕМОКРАТИ, ПАТРИОТИ И СОЦИАЛИСТИ ЗА КНЕЖА"1. Борислав Николаев Цанковски93 27.19%
5. "ДЕМОКРАТИ, ПАТРИОТИ И СОЦИАЛИСТИ ЗА КНЕЖА"9. Павлин Дилянов Дашов64 18.71%
5. "ДЕМОКРАТИ, ПАТРИОТИ И СОЦИАЛИСТИ ЗА КНЕЖА"8. Мирослав Христов Димовски46 13.45%
5. "ДЕМОКРАТИ, ПАТРИОТИ И СОЦИАЛИСТИ ЗА КНЕЖА"2. Иван Евгениев Одажийски35 10.23%
5. "ДЕМОКРАТИ, ПАТРИОТИ И СОЦИАЛИСТИ ЗА КНЕЖА"5. Мирослав Иванов Маринов24 7.02%
6. ПП ГЕРБ1. Илийчо Пламенов Лачовски986 288.30%
6. ПП ГЕРБ6. Дилян Сашов Беновски300 87.72%
6. ПП ГЕРБ9. Николай Александров Бачийски108 31.58%
6. ПП ГЕРБ7. Иван Цоков Дановски72 21.05%
6. ПП ГЕРБ12. Тодор Стефанов Патлиджански69 20.18%
6. ПП ГЕРБ3. Капка Ангелова Митева62 18.13%
6. ПП ГЕРБ8. Катя Недкова Герговска58 16.96%
6. ПП ГЕРБ5. Добромир Илиев Грамов43 12.57%
6. ПП ГЕРБ4. Нина Тодорова Йорданова39 11.40%
6. ПП ГЕРБ10. Цветан Кирилов Герговски33 9.65%
6. ПП ГЕРБ17. Иван Генов Йончев24 7.02%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"1. Симеон Тодоров Шарабански692 202.34%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"10. Методи Любенов Петров98 28.65%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"17. Иван Стефанов Шарабански80 23.39%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"9. Мариета Андреева Асенова56 16.37%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"4. Малина Янкова Цолова43 12.57%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"7. Веселка Георгиева Мирковска41 11.99%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"2. Костадинка Христова Лицанова40 11.70%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"3. Симеон Емануилов Желязков33 9.65%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"6. Тихомир Трифонов Танчев32 9.36%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"8. Иван Петров Филански31 9.06%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"5. Николай Иванов Дамяновски30 8.77%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Росен Емилов ПещенскиА55.56%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Бисерка Маринова МладжоваА24.56%
4. Движение за права и свободи-ДПС1Данаил Силятинов ОгняновА128.36%
4. Движение за права и свободи-ДПС2Замфир Демиров ДемировА16.37%
5. "ДЕМОКРАТИ, ПАТРИОТИ И СОЦИАЛИСТИ ЗА КНЕЖА"4Ивайло Пешов ДочовскиА31.87%
5. "ДЕМОКРАТИ, ПАТРИОТИ И СОЦИАЛИСТИ ЗА КНЕЖА"1Борислав Николаев ЦанковскиА27.19%
6. ПП ГЕРБ1Илийчо Пламенов ЛачовскиА288.3%
6. ПП ГЕРБ6Дилян Сашов БеновскиА87.72%
6. ПП ГЕРБ9Николай Александров БачийскиА31.58%
6. ПП ГЕРБ7Иван Цоков ДановскиА21.05%
6. ПП ГЕРБ12Тодор Стефанов ПатлиджанскиА20.18%
6. ПП ГЕРБ3Капка Ангелова МитеваА18.13%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"1Симеон Тодоров ШарабанскиА202.34%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"10Методи Любенов ПетровА28.65%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"17Иван Стефанов ШарабанскиА23.39%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"9Мариета Андреева АсеноваА16.37%
15. МК "КОАЛИЦИЯТА ЗА ОБЩИНА КНЕЖА"4Малина Янкова ЦоловаА12.57%