Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Белене
Сума от всички действителни гласове за 1503. Белене: 4275
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 252

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3629
Квота на Хеър: 213.47059
Общинска избирателна квота: 252

Партия124567891011
Vi102
2.39%
317
7.42%
102
2.39%
16
0.37%
1291
30.20%
1252
29.29%
307
7.18%
44
1.03%
110
2.57%
462
10.81%
mi-1.48498--6.047675.864981.43814--2.16423
pi-1--651--2
ri-0.48498--0.047670.864980.43814--0.16423
Доп. манд.-1--010--0
Общо манд.-2--661--2


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. МК "ДЕМОКРАТИ И ПАТРИОТИ ЗА БЕЛЕНЕ"1. Красимир Петков Тодоров164 65.08%
2. МК "ДЕМОКРАТИ И ПАТРИОТИ ЗА БЕЛЕНЕ"2. Никола Насков Ангелов46 18.25%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Петър Илиев Дулев841 333.73%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Венцислав Стефанов Стойков137 54.37%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Светослава Павлова Христова66 26.19%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Стефан Илиев Николов50 19.84%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Момчил Недялков Спасов41 16.27%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Румен Силвестров Арабаджиев30 11.90%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Ото Гайтанов Ганков26 10.32%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Георги Николаев Ангелов19 7.54%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Ивайло Петров Господинов19 7.54%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Цветана Парашкевова Врайкова18 7.14%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"1. Милен Павлов Дулев633 251.19%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"10. Веско Петков Манолов165 65.48%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"7. Веселка Петрова Врайкова164 65.08%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"4. Николай Йосифов Арабаджиев58 23.02%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"2. Бистра Ангелова Павловска42 16.67%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"12. Иван Цветанов Динов29 11.51%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"3. Петър Иванов Ангелов27 10.71%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"11. Анна Кирилова Давидова26 10.32%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"5. Малина Златкова Ешекова25 9.92%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"14. Борислав Викторов Квецински23 9.13%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"8. Ирина Димитрова Чоранова21 8.33%
8. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Дора Петкова Леонова131 51.98%
8. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Красимир Франчешков Грунчев71 28.17%
8. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/8. Лидия Неделчева Григорова24 9.52%
8. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/7. Бисерка Илиева Славова19 7.54%
8. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/4. Георги Маринов Кирицов19 7.54%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Емил Петров Михайлов220 87.30%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Пламен Валентинов Гендов71 28.17%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Румен Иванов Атанасов60 23.81%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Петър Георгиев Добрев34 13.49%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Митко Франчешков Рупов25 9.92%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Иво Райчев Кондров20 7.94%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. МК "ДЕМОКРАТИ И ПАТРИОТИ ЗА БЕЛЕНЕ"1Красимир Петков ТодоровА65.08%
2. МК "ДЕМОКРАТИ И ПАТРИОТИ ЗА БЕЛЕНЕ"2Никола Насков АнгеловА18.25%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Петър Илиев ДулевА333.73%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Венцислав Стефанов СтойковА54.37%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Светослава Павлова ХристоваА26.19%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Стефан Илиев НиколовА19.84%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Момчил Недялков СпасовА16.27%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11Румен Силвестров АрабаджиевА11.9%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"1Милен Павлов ДулевА251.19%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"10Веско Петков МаноловА65.48%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"7Веселка Петрова ВрайковаА65.08%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"4Николай Йосифов АрабаджиевА23.02%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"2Бистра Ангелова ПавловскаА16.67%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"12Иван Цветанов ДиновА11.51%
8. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Дора Петкова ЛеоноваА51.98%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Емил Петров МихайловА87.3%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Пламен Валентинов ГендовА28.17%