Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Ракитово
Сума от всички действителни гласове за 1324. Ракитово: 6372
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 375

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 5559
Квота на Хеър: 327.0
Общинска избирателна квота: 375

Партия12345678910111213
Vi59
0.93%
896
14.06%
680
10.67%
94
1.48%
58
0.91%
1795
28.17%
95
1.49%
53
0.83%
180
2.82%
783
12.29%
274
4.30%
1007
15.80%
398
6.25%
mi-2.740062.07951--5.4893---2.3945-3.079511.21713
pi-22--5---2-31
ri-0.740060.07951--0.4893---0.3945-0.079510.21713
Доп. манд.-10--1---0-00
Общо манд.-32--6---2-31


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. Политически клуб „Екогласност”1. Костадин Щерев Холянов289 77.07%
2. Политически клуб „Екогласност”2. Иван Христов Иванов148 39.47%
2. Политически клуб „Екогласност”5. Иван Георгиев Санкев72 19.20%
2. Политически клуб „Екогласност”3. Петя Георгиева Чолева72 19.20%
2. Политически клуб „Екогласност”4. Биляна Алекова Бешева69 18.40%
2. Политически клуб „Екогласност”7. Ангел Димитров Ташев52 13.87%
2. Политически клуб „Екогласност”8. Щерян Костадинов Попчев43 11.47%
2. Политически клуб „Екогласност”10. Любен Димитров Кошериев35 9.33%
2. Политически клуб „Екогласност”11. Тодор Ангелов Тупаров33 8.80%
2. Политически клуб „Екогласност”6. Димитър Георгиев Христосков28 7.47%
3. ПП Политическо движение ЕВРОРОМА1. Димитър Бойков Топалов525 140.00%
3. ПП Политическо движение ЕВРОРОМА3. Димитър Костадинов Андреев141 37.60%
6. ПП ГЕРБ1. Любомир Даков Петков648 172.80%
6. ПП ГЕРБ2. Димитър Христов Янушев282 75.20%
6. ПП ГЕРБ3. Тодор Ангелов Тодоров149 39.73%
6. ПП ГЕРБ6. Стела Емилова Гьорова143 38.13%
6. ПП ГЕРБ7. Лидия Красимирова Прагова101 26.93%
6. ПП ГЕРБ4. Любен Петров Ташев92 24.53%
6. ПП ГЕРБ9. Недко Пламенов Сатев84 22.40%
6. ПП ГЕРБ8. Валентин Китанов Хаджимосков82 21.87%
6. ПП ГЕРБ5. Цанко Паунов Дангов45 12.00%
6. ПП ГЕРБ10. Златан Цанков Милев38 10.13%
6. ПП ГЕРБ12. Петър Иванов Пандев30 8.00%
6. ПП ГЕРБ14. Малин Илиев Янгънов29 7.73%
6. ПП ГЕРБ17. Красимир Верков Кейбашиев28 7.47%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Нина Иванова Димова289 77.07%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Костадин Василев Кадинов105 28.00%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Атанас Димитров Манолов59 15.73%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Николай Георгиев Тумбев46 12.27%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Николай Георгиев Гаралов38 10.13%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Пламен Асенов Киселов35 9.33%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Елена Бойкова Йочева34 9.07%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Христо Николов Мацанов34 9.07%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13. Георги Янков Попчев29 7.73%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Николай Иванов Ковачев28 7.47%
12. Движение за права и свободи-ДПС1. Момчил Бенчов Арнаудов792 211.20%
12. Движение за права и свободи-ДПС3. Шабан Джамалов Къркелов76 20.27%
12. Движение за права и свободи-ДПС12. Бисер Цанков Рабин65 17.33%
12. Движение за права и свободи-ДПС2. Цанко Бенчов Молов32 8.53%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Димитър Георгиев Андонов125 33.33%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Таня Маркова Гаралова110 29.33%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК13. Мария Тодорова Баева38 10.13%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Славка Танева Атанасова33 8.80%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. Политически клуб „Екогласност”1Костадин Щерев ХоляновА77.07%
2. Политически клуб „Екогласност”2Иван Христов ИвановА39.47%
2. Политически клуб „Екогласност”5Иван Георгиев СанкевА19.2%
3. ПП Политическо движение ЕВРОРОМА1Димитър Бойков ТопаловА140.%
3. ПП Политическо движение ЕВРОРОМА3Димитър Костадинов АндреевА37.6%
6. ПП ГЕРБ1Любомир Даков ПетковА172.8%
6. ПП ГЕРБ2Димитър Христов ЯнушевА75.2%
6. ПП ГЕРБ3Тодор Ангелов ТодоровА39.73%
6. ПП ГЕРБ6Стела Емилова ГьороваА38.13%
6. ПП ГЕРБ7Лидия Красимирова ПраговаА26.93%
6. ПП ГЕРБ4Любен Петров ТашевА24.53%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Нина Иванова ДимоваА77.07%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Костадин Василев КадиновА28.%
12. Движение за права и свободи-ДПС1Момчил Бенчов АрнаудовА211.2%
12. Движение за права и свободи-ДПС3Шабан Джамалов КъркеловА20.27%
12. Движение за права и свободи-ДПС12Бисер Цанков РабинА17.33%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Димитър Георгиев АндоновА33.33%