Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Белово
Сума от всички действителни гласове за 1304. Белово: 4219
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 325

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3784
Квота на Хеър: 291.07692
Общинска избирателна квота: 325

Партия123468910
Vi322
7.63%
711
16.85%
20
0.47%
1337
31.69%
30
0.71%
63
1.49%
1216
28.82%
520
12.33%
mi-2.44265-4.59329--4.177591.78647
pi-2-4--41
ri-0.44265-0.59329--0.177590.78647
Доп. манд.-0-1--01
Общо манд.-2-5--42


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Стойко Стойчев Стефанов258 79.38%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Тома Иванов Малинов127 39.08%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Иван Ангелов Спасов67 20.62%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Йордан Илиев Ветренски43 13.23%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Владимир Христов Пенев41 12.62%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Красимир Кузманов Соколов38 11.69%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13. Стоян Георгиев Камбуров34 10.46%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Димо Делчев Атанасов32 9.85%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Екатерина Михайлова Крънчева24 7.38%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ1. Костадин Георгиев Варев904 278.15%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ4. Любомир Георгиев Калайджийски196 60.31%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ9. Еленко Страхилов Ветренски70 21.54%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ2. Георги Спасов Генов50 15.38%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ8. Десислава Василева Йорданова37 11.38%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ6. Борис Николов Дангов23 7.08%
9. ПП ГЕРБ1. ВАСИЛ ПЕТРОВ САВОВ355 109.23%
9. ПП ГЕРБ4. СТЕФАН ВАСИЛЕВ ЯКИМОВ182 56.00%
9. ПП ГЕРБ9. ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ117 36.00%
9. ПП ГЕРБ6. ЖИВКО СТЕФАНОВ МИТРЕВ112 34.46%
9. ПП ГЕРБ8. ИВАН ЦВЕТАНОВ МАГАРАНОВ101 31.08%
9. ПП ГЕРБ5. ВАСКА СПАСОВА ГРОЗДАНОВА78 24.00%
9. ПП ГЕРБ2. ВАСИЛ ИВАНОВ ГАДЖОВ64 19.69%
9. ПП ГЕРБ3. ВИОЛЕТА СПАСОВА ПАВЛОВА53 16.31%
9. ПП ГЕРБ12. ИВАН СПАСОВ НОНЕВ42 12.92%
9. ПП ГЕРБ13. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА ДАНКОВА41 12.62%
9. ПП ГЕРБ11. ВЕРА МИЛАНОВА ПАНИЧАРОВА33 10.15%
10. ПП ГЛАС НАРОДЕН1. Мая Димитрова Гераксиева334 102.77%
10. ПП ГЛАС НАРОДЕН2. Атанас Павлов Тасев102 31.38%
10. ПП ГЛАС НАРОДЕН5. Тодор Минчов Панов34 10.46%
10. ПП ГЛАС НАРОДЕН4. Георги Йорданов Костадинов32 9.85%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Стойко Стойчев СтефановА79.38%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Тома Иванов МалиновА39.08%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ1Костадин Георгиев ВаревА278.15%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ4Любомир Георгиев КалайджийскиА60.31%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ9Еленко Страхилов ВетренскиА21.54%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ2Георги Спасов ГеновА15.38%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ8Десислава Василева ЙордановаА11.38%
9. ПП ГЕРБ1ВАСИЛ ПЕТРОВ САВОВА109.23%
9. ПП ГЕРБ4СТЕФАН ВАСИЛЕВ ЯКИМОВА56.%
9. ПП ГЕРБ9ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВА36.%
9. ПП ГЕРБ6ЖИВКО СТЕФАНОВ МИТРЕВА34.46%
10. ПП ГЛАС НАРОДЕН1Мая Димитрова ГераксиеваА102.77%
10. ПП ГЛАС НАРОДЕН2Атанас Павлов ТасевА31.38%