Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Батак
Сума от всички действителни гласове за 1303. Батак: 3111
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 240

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2440
Квота на Хеър: 187.69231
Общинска избирателна квота: 240

Партия1234567
Vi1165
37.45%
176
5.66%
471
15.14%
147
4.73%
221
7.10%
127
4.08%
804
25.84%
mi6.20697-2.50943---4.28361
pi6-2---4
ri0.20697-0.50943---0.28361
Доп. манд.0-1---0
Общо манд.6-3---4


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. Движение за права и свободи-ДПС2. Осман Акчай Мурадов672 280.00%
1. Движение за права и свободи-ДПС11. Иван Мехмед Караасан142 59.17%
1. Движение за права и свободи-ДПС6. Катерина Ангелова Ангелова136 56.67%
1. Движение за права и свободи-ДПС4. Ниязи Джафер Шейтан40 16.67%
1. Движение за права и свободи-ДПС7. Фатма Себайдин Исаева38 15.83%
1. Движение за права и свободи-ДПС8. Тургай Самир Дупаил20 8.33%
1. Движение за права и свободи-ДПС9. Мустафа Васви Молла17 7.08%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Елена Ангелова Джуркова117 48.75%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Георги Стефанов Харизанов79 32.92%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Димитър Крумов Паунов57 23.75%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Мария Ангелова Климентова52 21.67%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Георги Петров Керелов46 19.17%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Стефан Костадинов Вранчев38 15.83%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Гергана Крумова Климентова27 11.25%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Иванка Ангелова Станкова25 10.42%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Мария Ангелова Кавлакова19 7.92%
7. ПП ГЕРБ1. Атанас Гълев Коларов284 118.33%
7. ПП ГЕРБ3. Емил Димитров Горанов121 50.42%
7. ПП ГЕРБ4. Иван Георгиев Цурев97 40.42%
7. ПП ГЕРБ7. Осман Наимов Аликов73 30.42%
7. ПП ГЕРБ6. Димитър Ангелов Балабанов63 26.25%
7. ПП ГЕРБ12. Горчо Боянов Станков36 15.00%
7. ПП ГЕРБ5. Трендафила Петрова Стойчева34 14.17%
7. ПП ГЕРБ9. Райна Петрова Вълчинова31 12.92%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. Движение за права и свободи-ДПС2Осман Акчай МурадовА280.%
1. Движение за права и свободи-ДПС11Иван Мехмед КараасанА59.17%
1. Движение за права и свободи-ДПС6Катерина Ангелова АнгеловаА56.67%
1. Движение за права и свободи-ДПС4Ниязи Джафер ШейтанА16.67%
1. Движение за права и свободи-ДПС7Фатма Себайдин ИсаеваА15.83%
1. Движение за права и свободи-ДПС8Тургай Самир ДупаилА8.33%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Елена Ангелова ДжурковаА48.75%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Георги Стефанов ХаризановА32.92%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5Димитър Крумов ПауновА23.75%
7. ПП ГЕРБ1Атанас Гълев КоларовА118.33%
7. ПП ГЕРБ3Емил Димитров ГорановА50.42%
7. ПП ГЕРБ4Иван Георгиев ЦуревА40.42%
7. ПП ГЕРБ7Осман Наимов АликовА30.42%