Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Ябланица
Сума от всички действителни гласове за 1138. Ябланица: 2737
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 211

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2136
Квота на Хеър: 164.30769
Общинска избирателна квота: 211

Партия12568910
Vi132
4.82%
396
14.47%
59
2.16%
195
7.12%
1087
39.72%
653
23.86%
137
5.01%
mi-2.41011--6.615643.97425-
pi-2--63-
ri-0.41011--0.615640.97425-
Доп. манд.-0--11-
Общо манд.-2--74-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. ПП ГЕРБ1. Симо Петров Иванов215 101.90%
2. ПП ГЕРБ2. Валентина Николаева Цанова66 31.28%
2. ПП ГЕРБ6. Петя Иванова Цанова26 12.32%
2. ПП ГЕРБ5. Димитър Иванов Глухаров17 8.06%
2. ПП ГЕРБ7. Снежана Маринова Стайкова16 7.58%
2. ПП ГЕРБ3. Иван Николов Иванов15 7.11%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"1. Николай Якимов Георгиев524 248.34%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"6. Румен Гаврилов Рашков132 62.56%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"3. Иван Петков Георгиев97 45.97%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"8. Наталия Борисова Вътева81 38.39%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"5. Драгомир Якимов Марков77 36.49%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"2. Румен Лазаров Петров51 24.17%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"7. Мариян Александров Иванов51 24.17%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"4. Найден Пеев Найденов35 16.59%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"13. Пламен Красимиров Петков31 14.69%
9. ОБЕДИНЕНИ ЛИБЕРАЛИ „С ГРИЖА ЗА ЯБЛАНИЦА"1. Полина Николаева Йотова579 274.41%
9. ОБЕДИНЕНИ ЛИБЕРАЛИ „С ГРИЖА ЗА ЯБЛАНИЦА"9. Илинка Янкова Илиева32 15.17%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. ПП ГЕРБ1Симо Петров ИвановА101.9%
2. ПП ГЕРБ2Валентина Николаева ЦановаА31.28%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"1Николай Якимов ГеоргиевА248.34%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"6Румен Гаврилов РашковА62.56%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"3Иван Петков ГеоргиевА45.97%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"8Наталия Борисова ВътеваА38.39%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"5Драгомир Якимов МарковА36.49%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"2Румен Лазаров ПетровА24.17%
8. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА"7Мариян Александров ИвановА24.17%
9. ОБЕДИНЕНИ ЛИБЕРАЛИ „С ГРИЖА ЗА ЯБЛАНИЦА"1Полина Николаева ЙотоваА274.41%
9. ОБЕДИНЕНИ ЛИБЕРАЛИ „С ГРИЖА ЗА ЯБЛАНИЦА"9Илинка Янкова ИлиеваА15.17%
9. ОБЕДИНЕНИ ЛИБЕРАЛИ „С ГРИЖА ЗА ЯБЛАНИЦА"2Любен Илиев ВасилевБ
9. ОБЕДИНЕНИ ЛИБЕРАЛИ „С ГРИЖА ЗА ЯБЛАНИЦА"3Милен Асенов МиленовБ