Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Угърчин
Сума от всички действителни гласове за 1136. Угърчин: 2691
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 207

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2200
Квота на Хеър: 169.23077
Общинска избирателна квота: 207

Партия234567891011
Vi650
24.15%
74
2.75%
376
13.97%
336
12.49%
187
6.95%
74
2.75%
87
3.23%
601
22.33%
69
2.56%
237
8.81%
mi3.84091-2.221821.98545---3.55136-1.40045
pi3-21---3-1
ri0.84091-0.221820.98545---0.55136-0.40045
Доп. манд.1-01---1-0
Общо манд.4-22---4-1


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Борислав Димитров Патарински225 108.70%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Тихомир Йотов Мирчев112 54.11%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Радион Стоянов Пелтешки54 26.09%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Пенка Найденова Недялкова48 23.19%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Иво Асенов Манов44 21.26%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Недялко Иванов Недялков43 20.77%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Първолета Петкова Андреева38 18.36%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Кольо Цоков Мустакерски35 16.91%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Благой Димитров Цолов24 11.59%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ1. Никола Венелинов Еков368 177.78%
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН"1. Стефан Данаилов Борисов181 87.44%
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН"3. Стефан Бориславов Данаилов54 26.09%
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН"2. Анатоли Асенов Миланов34 16.43%
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН"5. Алексей Филипов Кичуков30 14.49%
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН"4. Десислава Николаева Аспарухова22 10.63%
9. ПП ГЕРБ1. Милена Маринова Найденова270 130.43%
9. ПП ГЕРБ9. Красимир Въцков Въцов72 34.78%
9. ПП ГЕРБ4. Дора Бечева Маринова58 28.02%
9. ПП ГЕРБ3. Адрианка Иванова Добрева51 24.64%
9. ПП ГЕРБ10. Димка Мирославова Ханева36 17.39%
9. ПП ГЕРБ6. Георги Съев Гачев32 15.46%
9. ПП ГЕРБ2. Митко Драганов Петров31 14.98%
9. ПП ГЕРБ11. Галя Маринова Димитрова19 9.18%
9. ПП ГЕРБ5. Илияна Михайлова Абаджиева15 7.25%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Величка Николова Игнатова158 76.33%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Недко Георгиев Гергански28 13.53%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Тоня Димитрова Панчева19 9.18%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Борислав Димитров ПатаринскиА108.7%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Тихомир Йотов МирчевА54.11%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Радион Стоянов ПелтешкиА26.09%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5Пенка Найденова НедялковаА23.19%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ1Никола Венелинов ЕковА177.78%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ2Тони Пенков ЛисичковБ
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН"1Стефан Данаилов БорисовА87.44%
5. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС "ЗАЕДНО ЗА УГЪРЧИН"3Стефан Бориславов ДанаиловА26.09%
9. ПП ГЕРБ1Милена Маринова НайденоваА130.43%
9. ПП ГЕРБ9Красимир Въцков ВъцовА34.78%
9. ПП ГЕРБ4Дора Бечева МариноваА28.02%
9. ПП ГЕРБ3Адрианка Иванова ДобреваА24.64%
11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Величка Николова ИгнатоваА76.33%