Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Тетевен
Сума от всички действителни гласове за 1133. Тетевен: 9807
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 467

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 7840
Квота на Хеър: 373.33333
Общинска избирателна квота: 467

Партия123456789111213151617
Vi61
0.62%
1158
11.81%
2343
23.89%
1307
13.33%
132
1.35%
1742
17.76%
198
2.02%
139
1.42%
374
3.81%
199
2.03%
1290
13.15%
256
2.61%
127
1.29%
194
1.98%
287
2.93%
mi-3.101796.275893.50089-4.66607----3.45536----
pi-363-4----3----
ri-0.101790.275890.50089-0.66607----0.45536----
Доп. манд.-001-1----0----
Общо манд.-364-5----3----


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Цецка Димитрова Петкова417 89.29%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Тихомир Койчев Лазаров200 42.83%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Христомир Лазаров Маринов160 34.26%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Стефан Асенов Симов112 23.98%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ18. Момчил Алиянов Гаджалов40 8.57%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Радослав Диков Михайлов38 8.14%
3. ПП ГЕРБ1. Мадлена Цветанова Бояджиева-Ничева872 186.72%
3. ПП ГЕРБ3. Цветелина Маринова Врабевска276 59.10%
3. ПП ГЕРБ2. Мария Микова Стойчева188 40.26%
3. ПП ГЕРБ7. Асен Манев Асенов173 37.04%
3. ПП ГЕРБ9. Руси Радилов Русинов107 22.91%
3. ПП ГЕРБ4. Севин Боранов Льоков102 21.84%
3. ПП ГЕРБ13. Драгомир Иванов Димитров86 18.42%
3. ПП ГЕРБ8. Цветелина Георгиева Стоянова82 17.56%
3. ПП ГЕРБ12. Росица Михайлова Масърлиева75 16.06%
3. ПП ГЕРБ6. Илияна Лакова Блъскова58 12.42%
3. ПП ГЕРБ11. Иван Цачев Цачев51 10.92%
3. ПП ГЕРБ5. Игнат Иванов Игнатов39 8.35%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ1. Милен Ганев Милев544 116.49%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ4. Николай Маргаритов Младенов204 43.68%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ2. Младен Сергеев Младенов118 25.27%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ6. Атанас Маринов Орлинов86 18.42%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ7. Тихомир Петков Тихолов63 13.49%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ9. Калоян Милков Конов63 13.49%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ3. Цветелин Войчев Велев58 12.42%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ16. Цочо Дончев Цочев36 7.71%
6. Движение за права и свободи-ДПС1. Страхил Димчев Симеонов664 142.18%
6. Движение за права и свободи-ДПС13. Стефан Русев Добревски247 52.89%
6. Движение за права и свободи-ДПС11. Ванко Стефанов Иванов184 39.40%
6. Движение за права и свободи-ДПС9. Ангел Веселинов Ибришимов167 35.76%
6. Движение за права и свободи-ДПС8. Красимир Щерев Руменов104 22.27%
6. Движение за права и свободи-ДПС3. Стоян Асенов Кючуков75 16.06%
6. Движение за права и свободи-ДПС2. Златомира Адриянова Симеонова51 10.92%
6. Движение за права и свободи-ДПС15. Ибрахим Хюсеинов Чаушев47 10.06%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“1. Николай Петров Павлов557 119.27%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“3. Иван Романов Цветков108 23.13%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“12. Йото Маринов Йотов84 17.99%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“2. Огнян Илиев Петров82 17.56%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“6. Петър Андреев Петров57 12.21%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“10. Иван Галилеев Иванов57 12.21%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“13. Росица Атанасова Асенова57 12.21%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“9. Камелия Николаева Кънчева48 10.28%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“4. Красимир Борисов Цачев46 9.85%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“5. Иван Велев Иванов42 8.99%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“8. Людмила Христова Милчева33 7.07%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Цецка Димитрова ПетковаА89.29%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Тихомир Койчев ЛазаровА42.83%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Христомир Лазаров МариновА34.26%
3. ПП ГЕРБ1Мадлена Цветанова Бояджиева-НичеваА186.72%
3. ПП ГЕРБ3Цветелина Маринова ВрабевскаА59.1%
3. ПП ГЕРБ2Мария Микова СтойчеваА40.26%
3. ПП ГЕРБ7Асен Манев АсеновА37.04%
3. ПП ГЕРБ9Руси Радилов РусиновА22.91%
3. ПП ГЕРБ4Севин Боранов ЛьоковА21.84%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ1Милен Ганев МилевА116.49%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ4Николай Маргаритов МладеновА43.68%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ2Младен Сергеев МладеновА25.27%
4. НАРОДЕН СЪЮЗ6Атанас Маринов ОрлиновА18.42%
6. Движение за права и свободи-ДПС1Страхил Димчев СимеоновА142.18%
6. Движение за права и свободи-ДПС13Стефан Русев ДобревскиА52.89%
6. Движение за права и свободи-ДПС11Ванко Стефанов ИвановА39.4%
6. Движение за права и свободи-ДПС9Ангел Веселинов ИбришимовА35.76%
6. Движение за права и свободи-ДПС8Красимир Щерев РуменовА22.27%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“1Николай Петров ПавловА119.27%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“3Иван Романов ЦветковА23.13%
12. Местна коалиция „За община Тетевен“12Йото Маринов ЙотовА17.99%