Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Луковит
Сума от всички действителни гласове за 1119. Луковит: 7468
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 440

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 5656
Квота на Хеър: 332.70588
Общинска избирателна квота: 440

Партия12356789101113141617
Vi270
3.62%
39
0.52%
356
4.77%
879
11.77%
39
0.52%
1280
17.14%
111
1.49%
119
1.59%
148
1.98%
187
2.50%
90
1.21%
143
1.91%
694
9.29%
2803
37.53%
mi---2.64197-3.84724------2.085938.42486
pi---2-3------28
ri---0.64197-0.84724------0.085930.42486
Доп. манд.---1-1------00
Общо манд.---3-4------28


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
5. Зелените1. Царина Маринова Петкова-Нинова505 114.77%
5. Зелените5. Георги Антонов Антонов187 42.50%
5. Зелените2. Росица Валентинова Георгиева97 22.05%
5. Зелените6. Ивайло Георгиев Кузманов32 7.27%
7. Движение за права и свободи-ДПС1. Севдалин Аладинов Асенов1113 252.95%
7. Движение за права и свободи-ДПС7. Венцислав Георгиев Георгиев90 20.45%
7. Движение за права и свободи-ДПС4. Георги Митков Миленков39 8.86%
16. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Атанас Георгиев Граждански323 73.41%
16. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Гаврил Николов Трифонов74 16.82%
16. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Галя Цветанова Лилова74 16.82%
16. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Иван Василев Иванов38 8.64%
16. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13. Мария Цветкова Лилова32 7.27%
17. ПП ГЕРБ2. Калин Димитров Василев1747 397.05%
17. ПП ГЕРБ17. Йото Христов Пацов252 57.27%
17. ПП ГЕРБ8. Нина Георгиева Вацова166 37.73%
17. ПП ГЕРБ7. Димитър Маринов Монев123 27.95%
17. ПП ГЕРБ3. Владимир Веселинов Даскалов87 19.77%
17. ПП ГЕРБ4. Данаил Иванов Динков74 16.82%
17. ПП ГЕРБ14. Мирослава Вениславова Георгиева37 8.41%
17. ПП ГЕРБ6. Божидарка Илиева Василева36 8.18%
17. ПП ГЕРБ5. Димитър Цолов Димитров35 7.95%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
5. Зелените1Царина Маринова Петкова-НиноваА114.77%
5. Зелените5Георги Антонов АнтоновА42.5%
5. Зелените2Росица Валентинова ГеоргиеваА22.05%
7. Движение за права и свободи-ДПС1Севдалин Аладинов АсеновА252.95%
7. Движение за права и свободи-ДПС7Венцислав Георгиев ГеоргиевА20.45%
7. Движение за права и свободи-ДПС4Георги Митков МиленковА8.86%
7. Движение за права и свободи-ДПС2Стефчо Джингов АлипиевБ
16. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Атанас Георгиев ГражданскиА73.41%
16. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Гаврил Николов ТрифоновА16.82%
17. ПП ГЕРБ2Калин Димитров ВасилевА397.05%
17. ПП ГЕРБ17Йото Христов ПацовА57.27%
17. ПП ГЕРБ8Нина Георгиева ВацоваА37.73%
17. ПП ГЕРБ7Димитър Маринов МоневА27.95%
17. ПП ГЕРБ3Владимир Веселинов ДаскаловА19.77%
17. ПП ГЕРБ4Данаил Иванов ДинковА16.82%
17. ПП ГЕРБ14Мирослава Вениславова ГеоргиеваА8.41%
17. ПП ГЕРБ6Божидарка Илиева ВасилеваА8.18%