Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Летница
Сума от всички действителни гласове за 1117. Летница: 2049
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 158

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1769
Квота на Хеър: 136.07692
Общинска избирателна квота: 158

Партия1234567891012
Vi11
0.54%
45
2.20%
178
8.69%
202
9.86%
194
9.47%
36
1.76%
328
16.01%
29
1.42%
25
1.22%
408
19.91%
459
22.40%
mi--1.308081.484451.42566-2.4104--2.99833.37309
pi--111-2--23
ri--0.308080.484450.42566-0.4104--0.99830.37309
Доп. манд.--011-0--10
Общо манд.--122-2--33


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1. Димитър Андреев Мачуганов114 72.15%
3. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”7. Емил Жеков Иванов18 11.39%
3. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”3. Иван Петков Иванов15 9.49%
3. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”4. Камелия Георгиева Гацова12 7.59%
4. Политическа партия „Солидарност”4. Гриша Илиев Георгиев102 64.56%
4. Политическа партия „Солидарност”1. Илия Милчев Христов94 59.49%
5. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Цанко Йорданов Петров139 87.97%
5. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Томан Колев Басарков26 16.46%
5. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/5. Ненчо Тодоров Дяков24 15.19%
7. Движение за права и свободи-ДПС1. Валентин Георгиев Иванов302 191.14%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Денис Асенов Денисов239 151.27%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Стойка Димитрова Илиева28 17.72%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Мария Валентинова Николова21 13.29%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Нуржан Моамерова Мурадова20 12.66%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Веселин Борисов Люцканов18 11.39%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Тодорка Ангелова Панталеева16 10.13%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Васил Богданов Богданов15 9.49%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Петя Янкова Петкова13 8.23%
12. ПП ГЕРБ1. Андрей Димитров Моврадинов160 101.27%
12. ПП ГЕРБ13. Красимир Емов Крачунов100 63.29%
12. ПП ГЕРБ3. Димитър Тодоров Димитров73 46.20%
12. ПП ГЕРБ2. Галимир Димитров Гюзелев24 15.19%
12. ПП ГЕРБ4. Биляна Петрова Георгиева15 9.49%
12. ПП ГЕРБ6. Иван Цанков Караиванов14 8.86%
12. ПП ГЕРБ5. Галя Стоянова Потоцка14 8.86%
12. ПП ГЕРБ7. Атанас Йорданов Деков14 8.86%
12. ПП ГЕРБ8. Йоана Петрова Пройнова14 8.86%
12. ПП ГЕРБ12. Деница Стефанова Караандреева14 8.86%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1Димитър Андреев МачугановА72.15%
4. Политическа партия „Солидарност”4Гриша Илиев ГеоргиевА64.56%
4. Политическа партия „Солидарност”1Илия Милчев ХристовА59.49%
5. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Цанко Йорданов ПетровА87.97%
5. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2Томан Колев БасарковА16.46%
7. Движение за права и свободи-ДПС1Валентин Георгиев ИвановА191.14%
7. Движение за права и свободи-ДПС2Хатидже Ахмедова ХабиловаБ
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Денис Асенов ДенисовА151.27%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Стойка Димитрова ИлиеваА17.72%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12Мария Валентинова НиколоваА13.29%
12. ПП ГЕРБ1Андрей Димитров МоврадиновА101.27%
12. ПП ГЕРБ13Красимир Емов КрачуновА63.29%
12. ПП ГЕРБ3Димитър Тодоров ДимитровА46.2%