Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Априлци
Сума от всички действителни гласове за 1102. Априлци: 1514
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 138

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 876
Квота на Хеър: 79.63636
Общинска избирателна квота: 138

Партия1234567891011
Vi48
3.17%
100
6.61%
457
30.18%
25
1.65%
59
3.90%
419
27.68%
92
6.08%
63
4.16%
108
7.13%
70
4.62%
73
4.82%
mi--5.73858--5.26142-----
pi--5--5-----
ri--0.73858--0.26142-----
Доп. манд.--1--0-----
Общо манд.--6--5-----


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”2. Тихомир Пенков Колев293 212.32%
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”3. Димитър Кирилов Кокошаров65 47.10%
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”4. Бранимир Иванов Беров28 20.29%
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”5. Начо Банков Начев13 9.42%
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”6. Мартин Пламенов Пенков11 7.97%
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”10. Паулин Христов Чорбаджийски11 7.97%
6. ПП ГЕРБ1. Стелиян Пенков Нунев261 189.13%
6. ПП ГЕРБ6. Тотю Ненов Ненов44 31.88%
6. ПП ГЕРБ2. Пепа Костадинова Колева26 18.84%
6. ПП ГЕРБ5. Младен Иеремиев Колев23 16.67%
6. ПП ГЕРБ4. Камен Росенов Славов22 15.94%
6. ПП ГЕРБ3. Бенко Симеонов Вълев16 11.59%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”2Тихомир Пенков КолевА212.32%
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”3Димитър Кирилов КокошаровА47.1%
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”4Бранимир Иванов БеровА20.29%
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”5Начо Банков НачевА9.42%
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”6Мартин Пламенов ПенковА7.97%
3. „ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ”10Паулин Христов ЧорбаджийскиА7.97%
6. ПП ГЕРБ1Стелиян Пенков НуневА189.13%
6. ПП ГЕРБ6Тотю Ненов НеновА31.88%
6. ПП ГЕРБ2Пепа Костадинова КолеваА18.84%
6. ПП ГЕРБ5Младен Иеремиев КолевА16.67%
6. ПП ГЕРБ4Камен Росенов СлавовА15.94%