Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Трекляно
Сума от всички действителни гласове за 1050. Трекляно: 711
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 65

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 687
Квота на Хеър: 62.45455
Общинска избирателна квота: 65

Партия12345678
Vi16
2.25%
75
10.55%
0
0.00%
188
26.44%
144
20.25%
5
0.70%
280
39.38%
3
0.42%
mi-1.20087-3.010192.30568-4.48326-
pi-1-32-4-
ri-0.20087-0.010190.30568-0.48326-
Доп. манд.-0-00-1-
Общо манд.-1-32-5-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Гълъбина Александрова Йосифова47 72.31%
2. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Йордан Стойов Петров21 32.31%
2. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/3. Христо Иванов Захариев7 10.77%
4. ПП ГЕРБ2. Здравко Василев Евтимов50 76.92%
4. ПП ГЕРБ1. Ани Никифорова Симеонова42 64.62%
4. ПП ГЕРБ11. Виден Драганов Йорданов20 30.77%
4. ПП ГЕРБ7. Фидан Неофитов Цветков17 26.15%
4. ПП ГЕРБ3. Надка Стефанова Стоичкова16 24.62%
4. ПП ГЕРБ4. Таня Василева Иванова14 21.54%
4. ПП ГЕРБ9. Маргарита Петрова Стоилова13 20.00%
4. ПП ГЕРБ5. Захари Симеонов Захариев11 16.92%
4. ПП ГЕРБ6. Иван Веселинов Николов5 7.69%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Митко Райчев Димов102 156.92%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Иван Асенов Велинов16 24.62%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Михаил Манолов Михалков10 15.38%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Стефан Симеонов Стоичков8 12.31%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Невенка Пенева Цветанова125 192.31%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Златка Димитрова Балабанова50 76.92%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Стефан Иванчов Борисов23 35.38%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Ягодинка Крумова Величкова20 30.77%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Серги Стойов Петров17 26.15%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Стефка Иванова Стаменкова10 15.38%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Таня Димчова Веселинова10 15.38%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Гошо Любенов Владимиров8 12.31%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Стойо Асенов Христов5 7.69%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2Гълъбина Александрова ЙосифоваА72.31%
4. ПП ГЕРБ2Здравко Василев ЕвтимовА76.92%
4. ПП ГЕРБ1Ани Никифорова СимеоноваА64.62%
4. ПП ГЕРБ11Виден Драганов ЙордановА30.77%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Митко Райчев ДимовА156.92%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4Иван Асенов ВелиновА24.62%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Невенка Пенева ЦветановаА192.31%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Златка Димитрова БалабановаА76.92%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9Стефан Иванчов БорисовА35.38%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Ягодинка Крумова ВеличковаА30.77%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Серги Стойов ПетровА26.15%