Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Рила
Сума от всички действителни гласове за 1038. Рила: 1314
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 120

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 986
Квота на Хеър: 89.63636
Общинска избирателна квота: 120

Партия12345678
Vi9
0.68%
617
46.96%
35
2.66%
75
5.71%
184
14.00%
113
8.60%
96
7.31%
185
14.08%
mi-6.88337--2.05274--2.06389
pi-6--2--2
ri-0.88337--0.05274--0.06389
Доп. манд.-1--0--0
Общо манд.-7--2--2


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. ПП ГЕРБ2. Надя Костадинова Каралийска - Василева374 311.67%
2. ПП ГЕРБ11. Светлин Николов Николов76 63.33%
2. ПП ГЕРБ4. Паньо Китанов Китев37 30.83%
2. ПП ГЕРБ3. Костадин Георгиев Михайлов34 28.33%
2. ПП ГЕРБ7. Цветана Славчова Шушкова23 19.17%
2. ПП ГЕРБ10. Георги Антонов Лазаров18 15.00%
2. ПП ГЕРБ8. Димитър Костадинов Симеонов12 10.00%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Теодора Христова Симеонова63 52.50%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Мария Иванова Жлябинкова48 40.00%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Лазар Костадинов Лазаров27 22.50%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Тодорка Стоименова Тренева22 18.33%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Венета Серафимова Николова11 9.17%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Петър Георгиев Васев72 60.00%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Николай Димитров Чифлигаров38 31.67%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Владимир Георгиев Владимиров27 22.50%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Виолета Еманоилова Славова18 15.00%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Васил Николов Котев9 7.50%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. ПП ГЕРБ2Надя Костадинова Каралийска - ВасилеваА311.67%
2. ПП ГЕРБ11Светлин Николов НиколовА63.33%
2. ПП ГЕРБ4Паньо Китанов КитевА30.83%
2. ПП ГЕРБ3Костадин Георгиев МихайловА28.33%
2. ПП ГЕРБ7Цветана Славчова ШушковаА19.17%
2. ПП ГЕРБ10Георги Антонов ЛазаровА15.%
2. ПП ГЕРБ8Димитър Костадинов СимеоновА10.%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Теодора Христова СимеоноваА52.5%
5. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Мария Иванова ЖлябинковаА40.%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Петър Георгиев ВасевА60.%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Николай Димитров ЧифлигаровА31.67%