Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Невестино
Сума от всички действителни гласове за 1031. Невестино: 1272
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 116

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 835
Квота на Хеър: 75.90909
Общинска избирателна квота: 116

Партия12345791011121415
Vi379
29.80%
243
19.10%
88
6.92%
84
6.60%
24
1.89%
89
7.00%
213
16.75%
44
3.46%
21
1.65%
27
2.12%
32
2.52%
28
2.20%
mi4.992813.2012----2.80599-----
pi43----2-----
ri0.992810.2012----0.80599-----
Доп. манд.10----1-----
Общо манд.53----3-----


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Росен Методиев Атанасов266 229.31%
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/3. Снежана Йорданова Сотирова32 27.59%
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/4. Евгени Ангелов Милев27 23.28%
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Кирил Христов Вучков24 20.69%
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/8. Благой Иванов Манзуров13 11.21%
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/6. Драгомир Серафимов Пенев11 9.48%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Благой Йорданов Андонов154 132.76%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Теменужка Милева Христова27 23.28%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Марийка Йорданова Симова17 14.66%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Райна Маринова Петрова11 9.48%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Валери Евтимов Тотевски9 7.76%
9. ПП ГЕРБ1. Милчо Славев Кирилов134 115.52%
9. ПП ГЕРБ9. Катинка Борисова Очипалска26 22.41%
9. ПП ГЕРБ6. Румяна Илиева Василева19 16.38%
9. ПП ГЕРБ2. Йорданка Димитрова Димитрова12 10.34%
9. ПП ГЕРБ7. Георги Иванов Велинов9 7.76%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Росен Методиев АтанасовА229.31%
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/3Снежана Йорданова СотироваА27.59%
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/4Евгени Ангелов МилевА23.28%
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2Кирил Христов ВучковА20.69%
1. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/8Благой Иванов МанзуровА11.21%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Благой Йорданов АндоновА132.76%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Теменужка Милева ХристоваА23.28%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Марийка Йорданова СимоваА14.66%
9. ПП ГЕРБ1Милчо Славев КириловА115.52%
9. ПП ГЕРБ9Катинка Борисова ОчипалскаА22.41%
9. ПП ГЕРБ6Румяна Илиева ВасилеваА16.38%