Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Момчилград
Сума от всички действителни гласове за 0921. Момчилград: 6647
Брой мандати за общински съветници: 29
Общинска избирателна квота: 230

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 29

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 6347
Квота на Хеър: 218.86207
Общинска избирателна квота: 230

Партия1345
Vi196
2.95%
305
4.59%
4783
71.96%
1259
18.94%
mi-1.3935721.853955.75248
pi-1215
ri-0.393570.853950.75248
Доп. манд.-011
Общо манд.-1226


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. Коалиция "За Момчилград (РБ, БНД)"1. Нургюн Рамадан Мехмед232 100.87%
3. Коалиция "За Момчилград (РБ, БНД)"3. Рамадан Неджахаттин Юмер30 13.04%
3. Коалиция "За Момчилград (РБ, БНД)"4. Бисер Светославов Бостанджиев21 9.13%
4. Движение за права и свободи-ДПС1. Нихат Халил Аптурахман4230 1839.13%
4. Движение за права и свободи-ДПС4. Метин Бейсим Ибрям157 68.26%
4. Движение за права и свободи-ДПС27. Бекир Юсеин Халил72 31.30%
4. Движение за права и свободи-ДПС2. Акиф Мехмед Акиф57 24.78%
4. Движение за права и свободи-ДПС25. Мустафа Осман Исмаил51 22.17%
4. Движение за права и свободи-ДПС23. Гюлюзар Мехмед Исмаил25 10.87%
4. Движение за права и свободи-ДПС5. Белгин Сабахтин Садък24 10.43%
4. Движение за права и свободи-ДПС24. Турал Нуртин Алиш19 8.26%
4. Движение за права и свободи-ДПС28. Исмаил Ибрахим Кьосеюмер18 7.83%
5. ПП ГЕРБ1. Димитър Тодоров Кадиев524 227.83%
5. ПП ГЕРБ4. Шукри Вели Халит267 116.09%
5. ПП ГЕРБ5. Ремзи Тасим Юсеин86 37.39%
5. ПП ГЕРБ6. Сенай Бейсим Ариф86 37.39%
5. ПП ГЕРБ7. Нихат Салиф Мехмедали73 31.74%
5. ПП ГЕРБ2. Валентин Маринов Синабов52 22.61%
5. ПП ГЕРБ3. Минчо Росенов Гигьов46 20.00%
5. ПП ГЕРБ12. Миглена Пламенова Петрова24 10.43%
5. ПП ГЕРБ19. Бахтие Ибрям Юмер17 7.39%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. Коалиция "За Момчилград (РБ, БНД)"1Нургюн Рамадан МехмедА100.87%
4. Движение за права и свободи-ДПС1Нихат Халил АптурахманА1839.13%
4. Движение за права и свободи-ДПС4Метин Бейсим ИбрямА68.26%
4. Движение за права и свободи-ДПС27Бекир Юсеин ХалилА31.3%
4. Движение за права и свободи-ДПС2Акиф Мехмед АкифА24.78%
4. Движение за права и свободи-ДПС25Мустафа Осман ИсмаилА22.17%
4. Движение за права и свободи-ДПС23Гюлюзар Мехмед ИсмаилА10.87%
4. Движение за права и свободи-ДПС5Белгин Сабахтин СадъкА10.43%
4. Движение за права и свободи-ДПС24Турал Нуртин АлишА8.26%
4. Движение за права и свободи-ДПС28Исмаил Ибрахим КьосеюмерА7.83%
4. Движение за права и свободи-ДПС3Фахри Халим МусаБ
4. Движение за права и свободи-ДПС6Нермин Юмерова ИсмаиловаБ
4. Движение за права и свободи-ДПС7Неджат Фаик МехмедалиБ
4. Движение за права и свободи-ДПС8Юмер Лютви ЮсеинБ
4. Движение за права и свободи-ДПС9Ергин Наджи ЕминБ
4. Движение за права и свободи-ДПС10Сезгин Мехмед ИсмаилБ
4. Движение за права и свободи-ДПС11Нериман Сабри СалифБ
4. Движение за права и свободи-ДПС12Расим Бекир СаидБ
4. Движение за права и свободи-ДПС13Шенол Хасан АхметБ
4. Движение за права и свободи-ДПС14Ергин Реджеб РеджебБ
4. Движение за права и свободи-ДПС15Ата Тахир АхмедБ
4. Движение за права и свободи-ДПС16Сефиде Мехмед МустафаБ
4. Движение за права и свободи-ДПС17Митхат Байрамали ТасимБ
5. ПП ГЕРБ1Димитър Тодоров КадиевА227.83%
5. ПП ГЕРБ4Шукри Вели ХалитА116.09%
5. ПП ГЕРБ5Ремзи Тасим ЮсеинА37.39%
5. ПП ГЕРБ6Сенай Бейсим АрифА37.39%
5. ПП ГЕРБ7Нихат Салиф МехмедалиА31.74%
5. ПП ГЕРБ2Валентин Маринов СинабовА22.61%