Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Кърджали
Сума от всички действителни гласове за 0916. Кърджали: 27348
Брой мандати за общински съветници: 41
Общинска избирателна квота: 668

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 41

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 25279
Квота на Хеър: 616.56098
Общинска избирателна квота: 668

Партия12467811161721222327
Vi400
1.46%
108
0.39%
14956
54.69%
325
1.19%
53
0.19%
221
0.81%
98
0.36%
43
0.16%
449
1.64%
1194
4.37%
2509
9.17%
6620
24.21%
115
0.42%
mi--24.25713------1.936554.0693510.73698-
pi--24------1410-
ri--0.25713------0.936550.069350.73698-
Доп. манд.--0------101-
Общо манд.--24------2411-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
4. Движение за права и свободи-ДПС1. Мухаррем Наим Мухаррем9054 1355.39%
4. Движение за права и свободи-ДПС4. Кадир Сабахтинов Мустафов642 96.11%
4. Движение за права и свободи-ДПС36. Ахмед Мустафа Моллахасан451 67.51%
4. Движение за права и свободи-ДПС41. Ферди Исмед Мурад421 63.02%
4. Движение за права и свободи-ДПС29. Алтънай Мустафа Халил299 44.76%
4. Движение за права и свободи-ДПС40. Бекир Ергюн Сюлейман297 44.46%
4. Движение за права и свободи-ДПС33. Емин Юксел Халил263 39.37%
4. Движение за права и свободи-ДПС39. Ахмед Шакир Хасан253 37.87%
4. Движение за права и свободи-ДПС13. Айкъз Ремзи Кямил237 35.48%
4. Движение за права и свободи-ДПС8. Юсеин Велиайдин Ахмед212 31.74%
4. Движение за права и свободи-ДПС15. Мюмюнали Мустафа Халил189 28.29%
4. Движение за права и свободи-ДПС2. Раиф Шабан Мустафа186 27.84%
4. Движение за права и свободи-ДПС24. Ахмед Мехмед Хабиб161 24.10%
4. Движение за права и свободи-ДПС22. Ерол Емин Мюмюн149 22.31%
4. Движение за права и свободи-ДПС9. Мюмюн Сюлейман Емин144 21.56%
4. Движение за права и свободи-ДПС32. Леман Исмаил Касим139 20.81%
4. Движение за права и свободи-ДПС7. Ахмед Ремзи Мустафа138 20.66%
4. Движение за права и свободи-ДПС25. Йозкан Осман Камбер138 20.66%
4. Движение за права и свободи-ДПС3. Байрам Юзкан Байрам135 20.21%
4. Движение за права и свободи-ДПС34. Мехмед Метин Мюмюн130 19.46%
4. Движение за права и свободи-ДПС16. Себахат Мюзекки Неджиб125 18.71%
4. Движение за права и свободи-ДПС30. Мария Димитрова Певецова122 18.26%
4. Движение за права и свободи-ДПС19. Гюнай Халит Ниязи119 17.81%
4. Движение за права и свободи-ДПС11. Халил Халибрям Апти111 16.62%
4. Движение за права и свободи-ДПС12. Мехмед Бедриддин Мехмед100 14.97%
4. Движение за права и свободи-ДПС14. Мюрсел Мюмюн Халил94 14.07%
4. Движение за права и свободи-ДПС26. Миглена Веселинова Топалова93 13.92%
4. Движение за права и свободи-ДПС27. Алие Ибрахим Ибрахим87 13.02%
4. Движение за права и свободи-ДПС5. Елван Бехчет Гюркаш69 10.33%
4. Движение за права и свободи-ДПС31. Благовест Митков Саръев62 9.28%
4. Движение за права и свободи-ДПС21. Рамадан Исмет Мустафа61 9.13%
4. Движение за права и свободи-ДПС35. Бейсим Рамадан Бейсим57 8.53%
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Радослав Иванов Милев673 100.75%
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Стоян Петков Георгиев120 17.96%
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Елена Ташева Шукерска116 17.37%
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Тасим Мюмюн Тасим76 11.38%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Георги Тончев Кючуков1008 150.90%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Милко Петров Багдасаров338 50.60%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14. Божидар Петров Стоянов151 22.60%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ22. Мердие Ибрям Ахмед133 19.91%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Назми Садула Мюмюн109 16.32%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Иванка Дафинова Караколева100 14.97%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Траян Йорданов Бабунски87 13.02%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Величка Димитрова Георгиева82 12.28%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Кибарие Юсуф Касим68 10.18%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Теодора Янчева Каракостова68 10.18%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Димитър Димов Георгиев63 9.43%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Гроздан Иванов Грозев60 8.98%
23. ПП ГЕРБ1. Илия Сотиров Илиев3494 523.05%
23. ПП ГЕРБ23. Милена Ивкова Янева435 65.12%
23. ПП ГЕРБ5. Гроздан Делчев Колев200 29.94%
23. ПП ГЕРБ18. Йорданка Теофилова Господинова165 24.70%
23. ПП ГЕРБ3. Красимир Асенов Хаджиев160 23.95%
23. ПП ГЕРБ24. Йорданка Иванова Гочева149 22.31%
23. ПП ГЕРБ14. Иван Димитров Чанков122 18.26%
23. ПП ГЕРБ7. Веселина Ангелова Юрукова116 17.37%
23. ПП ГЕРБ10. Алла Емельяновна Маркова116 17.37%
23. ПП ГЕРБ34. Камелия Павлова Василева111 16.62%
23. ПП ГЕРБ2. Огнян Колев Иванов108 16.17%
23. ПП ГЕРБ6. Спас Тянков Пасев100 14.97%
23. ПП ГЕРБ4. Наим Рамис Наим91 13.62%
23. ПП ГЕРБ12. Николай Вълчев Маргаритов91 13.62%
23. ПП ГЕРБ15. Галина Войкова Войнова-Стоева80 11.98%
23. ПП ГЕРБ11. Златка Вълчева Сиджимова-Митева75 11.23%
23. ПП ГЕРБ16. Кирил Георгиев Николов75 11.23%
23. ПП ГЕРБ41. Ставрин Георгиев Ставрев74 11.08%
23. ПП ГЕРБ26. Иван Христов Кичков69 10.33%
23. ПП ГЕРБ9. Руслан Демирев Терзиев66 9.88%
23. ПП ГЕРБ22. Северин Емилов Дерменджиев62 9.28%
23. ПП ГЕРБ33. Билгин Ниязи Сабит60 8.98%
23. ПП ГЕРБ38. Щерю Йорданов Желев55 8.23%
23. ПП ГЕРБ19. Ангелина Йорданова Костова54 8.08%
23. ПП ГЕРБ13. Славчо Димов Славков54 8.08%
23. ПП ГЕРБ31. Георги Недев Недев50 7.49%
23. ПП ГЕРБ30. Лидия Димитрова Асенова49 7.34%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
4. Движение за права и свободи-ДПС1Мухаррем Наим МухарремА1355.39%
4. Движение за права и свободи-ДПС4Кадир Сабахтинов МустафовА96.11%
4. Движение за права и свободи-ДПС36Ахмед Мустафа МоллахасанА67.51%
4. Движение за права и свободи-ДПС41Ферди Исмед МурадА63.02%
4. Движение за права и свободи-ДПС29Алтънай Мустафа ХалилА44.76%
4. Движение за права и свободи-ДПС40Бекир Ергюн СюлейманА44.46%
4. Движение за права и свободи-ДПС33Емин Юксел ХалилА39.37%
4. Движение за права и свободи-ДПС39Ахмед Шакир ХасанА37.87%
4. Движение за права и свободи-ДПС13Айкъз Ремзи КямилА35.48%
4. Движение за права и свободи-ДПС8Юсеин Велиайдин АхмедА31.74%
4. Движение за права и свободи-ДПС15Мюмюнали Мустафа ХалилА28.29%
4. Движение за права и свободи-ДПС2Раиф Шабан МустафаА27.84%
4. Движение за права и свободи-ДПС24Ахмед Мехмед ХабибА24.1%
4. Движение за права и свободи-ДПС22Ерол Емин МюмюнА22.31%
4. Движение за права и свободи-ДПС9Мюмюн Сюлейман ЕминА21.56%
4. Движение за права и свободи-ДПС32Леман Исмаил КасимА20.81%
4. Движение за права и свободи-ДПС7Ахмед Ремзи МустафаА20.66%
4. Движение за права и свободи-ДПС25Йозкан Осман КамберА20.66%
4. Движение за права и свободи-ДПС3Байрам Юзкан БайрамА20.21%
4. Движение за права и свободи-ДПС34Мехмед Метин МюмюнА19.46%
4. Движение за права и свободи-ДПС16Себахат Мюзекки НеджибА18.71%
4. Движение за права и свободи-ДПС30Мария Димитрова ПевецоваА18.26%
4. Движение за права и свободи-ДПС19Гюнай Халит НиязиА17.81%
4. Движение за права и свободи-ДПС11Халил Халибрям АптиА16.62%
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Радослав Иванов МилевА100.75%
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3Стоян Петков ГеоргиевА17.96%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Георги Тончев КючуковА150.9%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Милко Петров БагдасаровА50.6%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14Божидар Петров СтояновА22.6%
22. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ22Мердие Ибрям АхмедА19.91%
23. ПП ГЕРБ1Илия Сотиров ИлиевА523.05%
23. ПП ГЕРБ23Милена Ивкова ЯневаА65.12%
23. ПП ГЕРБ5Гроздан Делчев КолевА29.94%
23. ПП ГЕРБ18Йорданка Теофилова ГосподиноваА24.7%
23. ПП ГЕРБ3Красимир Асенов ХаджиевА23.95%
23. ПП ГЕРБ24Йорданка Иванова ГочеваА22.31%
23. ПП ГЕРБ14Иван Димитров ЧанковА18.26%
23. ПП ГЕРБ7Веселина Ангелова ЮруковаА17.37%
23. ПП ГЕРБ10Алла Емельяновна МарковаА17.37%
23. ПП ГЕРБ34Камелия Павлова ВасилеваА16.62%
23. ПП ГЕРБ2Огнян Колев ИвановА16.17%