Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Кирково
Сума от всички действителни гласове за 0914. Кирково: 10713
Брой мандати за общински съветници: 29
Общинска избирателна квота: 370

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 29

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 9482
Квота на Хеър: 326.96552
Общинска избирателна квота: 370

Партия12356789
Vi223
2.08%
143
1.33%
5945
55.49%
120
1.12%
555
5.18%
115
1.07%
332
3.10%
2982
27.84%
mi--18.18235-1.69743--9.12023
pi--18-1--9
ri--0.18235-0.69743--0.12023
Доп. манд.--0-1--0
Общо манд.--18-2--9


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. Движение за права и свободи-ДПС1. Сали Бекир Рамадан5345 1444.59%
3. Движение за права и свободи-ДПС3. Иван Димитров Мюзюрски212 57.30%
3. Движение за права и свободи-ДПС25. Хасан Феим Исмаил143 38.65%
3. Движение за права и свободи-ДПС22. Юсеин Мехмед Халил33 8.92%
3. Движение за права и свободи-ДПС23. Фердун Ахмед Халил29 7.84%
3. Движение за права и свободи-ДПС6. Асен Альошев Палов28 7.57%
6. Коалиция "Бъдеще за Кирково"1. Шукран Кязим Идриз423 114.32%
6. Коалиция "Бъдеще за Кирково"10. Шюкрю Махмуд Осман33 8.92%
6. Коалиция "Бъдеще за Кирково"6. Захари Верадинов Стоянов32 8.65%
9. ПП ГЕРБ1. Румен Младенов Младенов1032 278.92%
9. ПП ГЕРБ7. Дамян Стефанов Кьосев261 70.54%
9. ПП ГЕРБ14. Илия Боянов Минчев232 62.70%
9. ПП ГЕРБ3. Любомир Кирилов Моллов203 54.86%
9. ПП ГЕРБ6. Динко Кирилов Моллов144 38.92%
9. ПП ГЕРБ15. Атанаска Андреева Симеонова106 28.65%
9. ПП ГЕРБ13. Михаил Стоянов Йорданов97 26.22%
9. ПП ГЕРБ4. Юлиян Мартинов Аладжов89 24.05%
9. ПП ГЕРБ16. Митко Йорданов Спасов87 23.51%
9. ПП ГЕРБ12. Мирослав Руменов Димитров79 21.35%
9. ПП ГЕРБ11. Въльо Ангелов Ангелов75 20.27%
9. ПП ГЕРБ9. Есат Сюлейман Садък70 18.92%
9. ПП ГЕРБ27. Митко Александров Хатибов55 14.86%
9. ПП ГЕРБ10. Лейла Расим Муса53 14.32%
9. ПП ГЕРБ8. Бончо Манчев Георгиев51 13.78%
9. ПП ГЕРБ24. Митко Дамянов Башев41 11.08%
9. ПП ГЕРБ18. Веска Стайкова Радионова39 10.54%
9. ПП ГЕРБ22. Стефан Стоянов Кехайов38 10.27%
9. ПП ГЕРБ25. Мирослав Радосветов Караджов36 9.73%
9. ПП ГЕРБ5. Галя Недялкова Ковачева26 7.03%
9. ПП ГЕРБ2. Хасан Якуб Хасан26 7.03%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. Движение за права и свободи-ДПС1Сали Бекир РамаданА1444.59%
3. Движение за права и свободи-ДПС3Иван Димитров МюзюрскиА57.3%
3. Движение за права и свободи-ДПС25Хасан Феим ИсмаилА38.65%
3. Движение за права и свободи-ДПС22Юсеин Мехмед ХалилА8.92%
3. Движение за права и свободи-ДПС23Фердун Ахмед ХалилА7.84%
3. Движение за права и свободи-ДПС6Асен Альошев ПаловА7.57%
3. Движение за права и свободи-ДПС2Ерджан Юмер ФърънджъБ
3. Движение за права и свободи-ДПС4Кабил Мюмюн ХалилибрахимБ
3. Движение за права и свободи-ДПС5Ибрахим Емин МюмюнБ
3. Движение за права и свободи-ДПС7Басри Мустафа СалиБ
3. Движение за права и свободи-ДПС8Риза Фахри МестанБ
3. Движение за права и свободи-ДПС9Зекийе Али ХасанБ
3. Движение за права и свободи-ДПС10Тунджер Фикрет МусаБ
3. Движение за права и свободи-ДПС11Али Фахреттин ВейсалБ
3. Движение за права и свободи-ДПС12Йълмаз Феим МурадБ
3. Движение за права и свободи-ДПС13Аднан Халит ЮсеинБ
3. Движение за права и свободи-ДПС14Емил Детелинов КирковБ
3. Движение за права и свободи-ДПС15Сезгин Сефер МехметБ
6. Коалиция "Бъдеще за Кирково"1Шукран Кязим ИдризА114.32%
6. Коалиция "Бъдеще за Кирково"10Шюкрю Махмуд ОсманА8.92%
9. ПП ГЕРБ1Румен Младенов МладеновА278.92%
9. ПП ГЕРБ7Дамян Стефанов КьосевА70.54%
9. ПП ГЕРБ14Илия Боянов МинчевА62.7%
9. ПП ГЕРБ3Любомир Кирилов МолловА54.86%
9. ПП ГЕРБ6Динко Кирилов МолловА38.92%
9. ПП ГЕРБ15Атанаска Андреева СимеоноваА28.65%
9. ПП ГЕРБ13Михаил Стоянов ЙордановА26.22%
9. ПП ГЕРБ4Юлиян Мартинов АладжовА24.05%
9. ПП ГЕРБ16Митко Йорданов СпасовА23.51%