Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Тервел
Сума от всички действителни гласове за 0827. Тервел: 7586
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 362

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 7010
Квота на Хеър: 333.80952
Общинска избирателна квота: 362

Партия23456791012
Vi429
5.66%
533
7.03%
2520
33.22%
217
2.86%
69
0.91%
179
2.36%
694
9.15%
2834
37.36%
111
1.46%
mi1.285161.596727.54922---2.079038.48987-
pi117---28-
ri0.285160.596720.54922---0.079030.48987-
Доп. манд.011---00-
Общо манд.128---28-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Урал Мехмед Кязим334 92.27%
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Найме Сали Ферад35 9.67%
3. ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ1. Нико Радев Върбанов452 124.86%
3. ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ3. Костадин Николов Станчев47 12.98%
4. MК "За нов Тервел"1. Исмет Абил Абил2069 571.55%
4. MК "За нов Тервел"4. Маргарита Христова Ковачева190 52.49%
4. MК "За нов Тервел"17. Ерхан Неджати Ахмед67 18.51%
4. MК "За нов Тервел"13. Стефан Йорданов Стефанов48 13.26%
4. MК "За нов Тервел"3. Аксел Невзат Наз-Исмаилова31 8.56%
9. ПП ГЕРБ1. Симеон Георгиев Симеонов391 108.01%
9. ПП ГЕРБ5. Живко Георгиев Желязков107 29.56%
9. ПП ГЕРБ9. Жанета Валентинова Кирякова Кулева50 13.81%
9. ПП ГЕРБ3. Петър Стоянов Бончев30 8.29%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Живко Жеков Георгиев1905 526.24%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Андриана Димитрова Йорданова162 44.75%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Нели Динкова Денева89 24.59%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ20. Никола Гочев Проданов71 19.61%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Мария Енчева Бонева65 17.96%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ15. Галина Красимирова Тончева62 17.13%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14. Диана Василева Йорданова57 15.75%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Петко Иванов Колев56 15.47%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Красимир Димитров Гочев54 14.92%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13. Пламен Христов Желязков45 12.43%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Иван Димитров Желязков44 12.15%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Мария Вълева Димитрова44 12.15%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Калоян Тодоров Енчев38 10.50%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Стефка Костадинова Димитрова32 8.84%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Урал Мехмед КязимА92.27%
3. ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ1Нико Радев ВърбановА124.86%
3. ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ3Костадин Николов СтанчевА12.98%
4. MК "За нов Тервел"1Исмет Абил АбилА571.55%
4. MК "За нов Тервел"4Маргарита Христова КовачеваА52.49%
4. MК "За нов Тервел"17Ерхан Неджати АхмедА18.51%
4. MК "За нов Тервел"13Стефан Йорданов СтефановА13.26%
4. MК "За нов Тервел"3Аксел Невзат Наз-ИсмаиловаА8.56%
4. MК "За нов Тервел"2Марияна Маринова ПасеваБ
4. MК "За нов Тервел"5Ибрям Мустафа СполуБ
4. MК "За нов Тервел"6Фикрет Мюмюн АхмедБ
9. ПП ГЕРБ1Симеон Георгиев СимеоновА108.01%
9. ПП ГЕРБ5Живко Георгиев ЖелязковА29.56%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Живко Жеков ГеоргиевА526.24%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Андриана Димитрова ЙордановаА44.75%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Нели Динкова ДеневаА24.59%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ20Никола Гочев ПродановА19.61%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Мария Енчева БоневаА17.96%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ15Галина Красимирова ТончеваА17.13%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14Диана Василева ЙордановаА15.75%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12Петко Иванов КолевА15.47%