Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Крушари
Сума от всички действителни гласове за 0820. Крушари: 2071
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 160

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1732
Квота на Хеър: 133.23077
Общинска избирателна квота: 160

Партия12345678910
Vi60
2.90%
1050
50.70%
34
1.64%
16
0.77%
90
4.35%
219
10.57%
10
0.48%
463
22.36%
37
1.79%
92
4.44%
mi-7.88106---1.64376-3.47517--
pi-7---1-3--
ri-0.88106---0.64376-0.47517--
Доп. манд.-1---1-0--
Общо манд.-8---2-3--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. Движение за права и свободи-ДПС1. Илхан Юсеин Мюстеджеб878 548.75%
2. Движение за права и свободи-ДПС2. Нуртен Февзитова Мехмедова78 48.75%
2. Движение за права и свободи-ДПС6. Нурхаят Нюфел Изет44 27.50%
6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Иван Митев Иванов140 87.50%
6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Добрин Атанасов Иванов18 11.25%
6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Богомил Генов Бонев18 11.25%
6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Марияна Петкова Стоянова14 8.75%
8. ПП ГЕРБ1. Петранка Янкова Кръстева265 165.63%
8. ПП ГЕРБ9. Айлян Йосифова Енчева46 28.75%
8. ПП ГЕРБ11. Радослав Добрев Йорданов38 23.75%
8. ПП ГЕРБ8. Живка Енчева Стоянова30 18.75%
8. ПП ГЕРБ7. Милен Момчев Милев15 9.38%
8. ПП ГЕРБ2. Татяна Георгиева Жендова14 8.75%
8. ПП ГЕРБ5. Марияна Георгиева Желева-Савова14 8.75%
8. ПП ГЕРБ3. Младен Иванов Колев13 8.13%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. Движение за права и свободи-ДПС1Илхан Юсеин МюстеджебА548.75%
2. Движение за права и свободи-ДПС2Нуртен Февзитова МехмедоваА48.75%
2. Движение за права и свободи-ДПС6Нурхаят Нюфел ИзетА27.5%
2. Движение за права и свободи-ДПС3Видин Фиданов КаракашевБ
2. Движение за права и свободи-ДПС4Назмие Исмаил ЛюманБ
2. Движение за права и свободи-ДПС5Васко Балчев БалчевБ
2. Движение за права и свободи-ДПС7Мудин Кадир КадирБ
2. Движение за права и свободи-ДПС8Юзджан Мюмюн МустафаБ
6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Иван Митев ИвановА87.5%
6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6Добрин Атанасов ИвановА11.25%
8. ПП ГЕРБ1Петранка Янкова КръстеваА165.63%
8. ПП ГЕРБ9Айлян Йосифова ЕнчеваА28.75%
8. ПП ГЕРБ11Радослав Добрев ЙордановА23.75%