Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Добричка
Сума от всички действителни гласове за 0815. Добричка: 9406
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 448

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 8036
Квота на Хеър: 382.66667
Общинска избирателна квота: 448

Партия12345781011121315
Vi1665
17.70%
1160
12.33%
2580
27.43%
34
0.36%
251
2.67%
194
2.06%
69
0.73%
322
3.42%
186
1.98%
2631
27.97%
33
0.35%
281
2.99%
mi4.351053.031366.74216------6.87544--
pi436------6--
ri0.351050.031360.74216------0.87544--
Доп. манд.001------1--
Общо манд.437------7--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. КОАЛИЦИЯ НОВО НАЧАЛО ЗА ДОБРИЧКА 2. Илдъз Илиязова Юнус1353 302.01%
1. КОАЛИЦИЯ НОВО НАЧАЛО ЗА ДОБРИЧКА 7. Ердинч Илияз Хаджиев92 20.54%
2. КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ1. Дико Иванов Иванов808 180.36%
2. КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ2. Димитър Стоилов Димитров171 38.17%
2. КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ4. Ваня Красимирова Василева33 7.37%
2. КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ3. Павел Колев Костадинов32 7.14%
3. ПП ГЕРБ2. Светослав Иванов Димитров2086 465.63%
3. ПП ГЕРБ3. Димитър Василев Чернев232 51.79%
3. ПП ГЕРБ4. Живко Николов Желязков63 14.06%
3. ПП ГЕРБ8. Пламен Иванов Станчев58 12.95%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Тошко Димов Петков1622 362.05%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Даниела Атанасова Йорданова-Георгиева234 52.23%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Милена Златева Димитрова177 39.51%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Петко Иванов Игнатов168 37.50%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Надежда Тодорова Василева120 26.79%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Донко Георгиев Марев69 15.40%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Йордан Илиев Йорданов66 14.73%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Женя Александрова Янакиева49 10.94%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Маргарита Добрева Стоянова33 7.37%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. КОАЛИЦИЯ НОВО НАЧАЛО ЗА ДОБРИЧКА 2Илдъз Илиязова ЮнусА302.01%
1. КОАЛИЦИЯ НОВО НАЧАЛО ЗА ДОБРИЧКА 7Ердинч Илияз ХаджиевА20.54%
1. КОАЛИЦИЯ НОВО НАЧАЛО ЗА ДОБРИЧКА 3Пламен Недев ПетровБ
1. КОАЛИЦИЯ НОВО НАЧАЛО ЗА ДОБРИЧКА 4Джевдет Мустафа МехмедБ
2. КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ1Дико Иванов ИвановА180.36%
2. КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ2Димитър Стоилов ДимитровА38.17%
2. КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ4Ваня Красимирова ВасилеваА7.37%
3. ПП ГЕРБ2Светослав Иванов ДимитровА465.63%
3. ПП ГЕРБ3Димитър Василев ЧерневА51.79%
3. ПП ГЕРБ4Живко Николов ЖелязковА14.06%
3. ПП ГЕРБ8Пламен Иванов СтанчевА12.95%
3. ПП ГЕРБ5Добромир Георгиев ДечевБ
3. ПП ГЕРБ6Кадир Таир БасриБ
3. ПП ГЕРБ7Пламен Димов ТодоровБ
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Тошко Димов ПетковА362.05%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Даниела Атанасова Йорданова-ГеоргиеваА52.23%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12Милена Златева ДимитроваА39.51%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Петко Иванов ИгнатовА37.5%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Надежда Тодорова ВасилеваА26.79%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Донко Георгиев МаревА15.4%
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Йордан Илиев ЙордановА14.73%