Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Генерал Тошево
Сума от всички действителни гласове за 0812. Генерал Тошево: 6153
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 362

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 5378
Квота на Хеър: 316.35294
Общинска избирателна квота: 362

Партия1234567891011
Vi1117
18.15%
26
0.42%
326
5.30%
1047
17.02%
1741
28.30%
140
2.28%
793
12.89%
163
2.65%
39
0.63%
680
11.05%
81
1.32%
mi3.53087--3.309595.50335-2.50669--2.1495-
pi3--35-2--2-
ri0.53087--0.309590.50335-0.50669--0.1495-
Доп. манд.1--00-1--0-
Общо манд.4--35-3--2-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ1. Ивайло Веселинов Манушев939 259.39%
1. ПП ГЕРБ5. Росица Иванова Стоянова26 7.18%
4. ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ /партия НИКОЛА ПЕТКОВ, КОАЛИЦИЯ «НАРОДЕН СЪЮЗ»/1. Стелиян Иванов Стоянов744 205.52%
4. ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ /партия НИКОЛА ПЕТКОВ, КОАЛИЦИЯ «НАРОДЕН СЪЮЗ»/4. Николай Иванов Костов130 35.91%
4. ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ /партия НИКОЛА ПЕТКОВ, КОАЛИЦИЯ «НАРОДЕН СЪЮЗ»/2. Коста Иванов Костов53 14.64%
4. ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ /партия НИКОЛА ПЕТКОВ, КОАЛИЦИЯ «НАРОДЕН СЪЮЗ»/8. Боян Стоянов Стоянов32 8.84%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Димитър Михайлов Петров1321 364.92%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Катюша Георгиева Димитрова178 49.17%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ15. Георги Николаев Тодоров32 8.84%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Яна Бонева Георгиева29 8.01%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Георги Русев Георгиев447 123.48%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Гавраил Петров Христов115 31.77%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Петя Илиева Панева88 24.31%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК10. Валентин Иванов Петров39 10.77%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Атанаска Рашкова Дончева38 10.50%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Станка Цанева Стоева27 7.46%
10. ГОТ /ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ТОШЕВО/1. Недка Йовчева Василева519 143.37%
10. ГОТ /ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ТОШЕВО/10. Росен Димов Власев48 13.26%
10. ГОТ /ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ТОШЕВО/2. Недко Кирчев Марчев29 8.01%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ1Ивайло Веселинов МанушевА259.39%
1. ПП ГЕРБ5Росица Иванова СтояноваА7.18%
1. ПП ГЕРБ2Калинка Христова ДимитроваБ
1. ПП ГЕРБ3Стефан Веселинов ЗлатевБ
4. ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ /партия НИКОЛА ПЕТКОВ, КОАЛИЦИЯ «НАРОДЕН СЪЮЗ»/1Стелиян Иванов СтояновА205.52%
4. ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ /партия НИКОЛА ПЕТКОВ, КОАЛИЦИЯ «НАРОДЕН СЪЮЗ»/4Николай Иванов КостовА35.91%
4. ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ /партия НИКОЛА ПЕТКОВ, КОАЛИЦИЯ «НАРОДЕН СЪЮЗ»/2Коста Иванов КостовА14.64%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Димитър Михайлов ПетровА364.92%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5Катюша Георгиева ДимитроваА49.17%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ15Георги Николаев ТодоровА8.84%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Яна Бонева ГеоргиеваА8.01%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Владимир Начев НачевБ
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Георги Русев ГеоргиевА123.48%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3Гавраил Петров ХристовА31.77%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7Петя Илиева ПаневаА24.31%
10. ГОТ /ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ТОШЕВО/1Недка Йовчева ВасилеваА143.37%
10. ГОТ /ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ТОШЕВО/10Росен Димов ВласевА13.26%