Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Балчик
Сума от всички действителни гласове за 0803. Балчик: 9153
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 436

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 8356
Квота на Хеър: 397.90476
Общинска избирателна квота: 436

Партия1457891011121314151617
Vi1143
12.49%
161
1.76%
185
2.02%
1327
14.50%
84
0.92%
1625
17.75%
1158
12.65%
127
1.39%
620
6.77%
18
0.20%
56
0.61%
166
1.81%
1016
11.10%
1467
16.03%
mi2.87255--3.33497-4.083892.91024-1.55816---2.553373.68681
pi2--3-42-1---23
ri0.87255--0.33497-0.083890.91024-0.55816---0.553370.68681
Доп. манд.1--0-01-1---01
Общо манд.3--3-43-2---24


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ1. Атанас Илиев Атанасов652 149.54%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ6. Ивелин Пейчев Ройдев119 27.29%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ5. Георги Златев Георгиев86 19.72%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ10. Илиан Ивелинов Иванов60 13.76%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ2. Камелия Николова Марева48 11.01%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ9. Красимир Трифонов Кунев44 10.09%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ3. Милена Руменова Александрова39 8.94%
7. MK “Силен Балчик”1. Виктор Лучиянов Митраков640 146.79%
7. MK “Силен Балчик”6. Кирил Йорданов Кирев194 44.50%
7. MK “Силен Балчик”2. Христо Николов Христов84 19.27%
7. MK “Силен Балчик”3. Мариана Маринова Иванова81 18.58%
7. MK “Силен Балчик”5. Петър Димитров Петров81 18.58%
7. MK “Силен Балчик”7. Симеон Димитров Симеонов81 18.58%
7. MK “Силен Балчик”4. Соня Михайлова Василева69 15.83%
7. MK “Силен Балчик”8. Лида Николова Панчева32 7.34%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Николай Филипов Колев422 96.79%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Иванка Георгиева Бързакова243 55.73%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Атанас Жечев Георгиев233 53.44%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Стоян Димитров Георгиев198 45.41%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Христо Петров Христов177 40.60%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Илко Димитров Илиев77 17.66%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Яна Костадинова ДОЧЕВА-ДИМОВА74 16.97%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Сияна Атанасова Фудулова73 16.74%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Павлина Димитрова Георгиева67 15.37%
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Маргарита Калинова Вичева718 164.68%
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Мелих Мехмедов Хаджиев127 29.13%
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Стефан Панайотов Диков106 24.31%
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК10. Рухшен Латиф Аптула54 12.39%
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Александър Стоянов Янков46 10.55%
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Красимир Иванов Георгиев33 7.57%
12. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Велко Георгиев Михайлов299 68.58%
12. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Антон Петров Андонов91 20.87%
12. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/6. Иван Колев Атанасов64 14.68%
12. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/15. Георги Йорданов Раднев32 7.34%
16. Движение за права и свободи-ДПС1. Мехмед Хасан Расим710 162.84%
16. Движение за права и свободи-ДПС5. Нури Кемалов Мустафов92 21.10%
16. Движение за права и свободи-ДПС4. Джелал Неджиб Фаик62 14.22%
16. Движение за права и свободи-ДПС8. Дениз Динчеров Хаджиев55 12.61%
16. Движение за права и свободи-ДПС6. Ерджан Хюсеин Тургут44 10.09%
17. ПП ГЕРБ1. Красимир Ангелов Михайлов486 111.47%
17. ПП ГЕРБ6. Илиян Стефанов Станоев241 55.28%
17. ПП ГЕРБ2. Светомир Константинов Михайлов118 27.06%
17. ПП ГЕРБ10. Галин Петров Началников116 26.61%
17. ПП ГЕРБ17. Кирил Николов Мирчев102 23.39%
17. ПП ГЕРБ5. Ася Тодорова Христова90 20.64%
17. ПП ГЕРБ7. Росица Василева Пенева59 13.53%
17. ПП ГЕРБ8. Денис Исмаилов Тахиров45 10.32%
17. ПП ГЕРБ9. Димитър Симеонов Димитров43 9.86%
17. ПП ГЕРБ3. Стефан Каров Стефанов39 8.94%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ1Атанас Илиев АтанасовА149.54%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ6Ивелин Пейчев РойдевА27.29%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ5Георги Златев ГеоргиевА19.72%
7. MK “Силен Балчик”1Виктор Лучиянов МитраковА146.79%
7. MK “Силен Балчик”6Кирил Йорданов КиревА44.5%
7. MK “Силен Балчик”2Христо Николов ХристовА19.27%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Николай Филипов КолевА96.79%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Иванка Георгиева БързаковаА55.73%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Атанас Жечев ГеоргиевА53.44%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Стоян Димитров ГеоргиевА45.41%
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Маргарита Калинова ВичеваА164.68%
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5Мелих Мехмедов ХаджиевА29.13%
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Стефан Панайотов ДиковА24.31%
12. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Велко Георгиев МихайловА68.58%
12. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2Антон Петров АндоновА20.87%
16. Движение за права и свободи-ДПС1Мехмед Хасан РасимА162.84%
16. Движение за права и свободи-ДПС5Нури Кемалов МустафовА21.1%
17. ПП ГЕРБ1Красимир Ангелов МихайловА111.47%
17. ПП ГЕРБ6Илиян Стефанов СтаноевА55.28%
17. ПП ГЕРБ2Светомир Константинов МихайловА27.06%
17. ПП ГЕРБ10Галин Петров НачалниковА26.61%