Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Хайредин




Сума от всички действителни гласове за 0635. Хайредин: 2851
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 260

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1884
Квота на Хеър: 171.27273
Общинска избирателна квота: 260

Партия123456791012131415
Vi90
3.16%
102
3.58%
178
6.24%
1298
45.53%
272
9.54%
87
3.05%
31
1.09%
58
2.03%
47
1.65%
125
4.38%
314
11.01%
225
7.89%
24
0.84%
mi---7.578561.58811-----1.83333--
pi---71-----1--
ri---0.578560.58811-----0.83333--
Доп. манд.---01-----1--
Общо манд.---72-----2--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"1. Светла Петрова Кирова596 229.23%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"2. Емил Алексиев Тодоров385 148.08%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"4. Ангел Димитров Стефанов151 58.08%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"7. Цветелина Нинова Ангелова39 15.00%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"6. Пепа Младенова Христова32 12.31%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"5. Искра Иванова Гиздова28 10.77%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"11. Валентин Тодоров Малджански22 8.46%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ2. Славка Георгиева Цветкова180 69.23%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ4. Красимир Миланов Чангалов31 11.92%
13. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Радослав Тодоров Стойков179 68.85%
13. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Галина Константинова Здравкова30 11.54%
13. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Ангел Георгиев Младенов25 9.62%
13. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Илияна Стефанова Илиева24 9.23%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"1Светла Петрова КироваА229.23%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"2Емил Алексиев ТодоровА148.08%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"4Ангел Димитров СтефановА58.08%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"7Цветелина Нинова АнгеловаА15.%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"6Пепа Младенова ХристоваА12.31%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"5Искра Иванова ГиздоваА10.77%
4. Местна коалиция "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"11Валентин Тодоров МалджанскиА8.46%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ2Славка Георгиева ЦветковаА69.23%
5. НАРОДЕН СЪЮЗ4Красимир Миланов ЧангаловА11.92%
13. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Радослав Тодоров СтойковА68.85%
13. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Галина Константинова ЗдравковаА11.54%