Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Криводол
Сума от всички действителни гласове за 0621. Криводол: 5596
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 431

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4372
Квота на Хеър: 336.30769
Общинска избирателна квота: 431

Партия14567910111213151617
Vi616
11.01%
78
1.39%
66
1.18%
992
17.73%
524
9.36%
126
2.25%
795
14.21%
1445
25.82%
140
2.50%
30
0.54%
54
0.96%
195
3.48%
273
4.88%
mi1.83166--2.949681.5581-2.363914.29666-----
pi1--21-24-----
ri0.83166--0.949680.5581-0.363910.29666-----
Доп. манд.1--11-00-----
Общо манд.2--32-24-----


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. НАРОДЕН СЪЮЗ1. Петър Георгиев Данчев330 76.57%
1. НАРОДЕН СЪЮЗ8. Николай Василев Драмлийски44 10.21%
1. НАРОДЕН СЪЮЗ5. Ивайло Тодоров Петров43 9.98%
1. НАРОДЕН СЪЮЗ7. Зорница Емилова Димитрова31 7.19%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Иван Георгиев Иванов479 111.14%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Христина Борисова Кръстева142 32.95%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Валентин Лазаров Кирилов84 19.49%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Светла Ангелова Андрова - Борисова63 14.62%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Петър Георгиев Петров44 10.21%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Петър Георгиев Петров41 9.51%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Йордан Николов Иванов35 8.12%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Христо Йорданов Доков304 70.53%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Маргарита Благоева Кацарска107 24.83%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Георги Ангелов Василев34 7.89%
10. ПП ГЕРБ1. Петър Спасов Комитски331 76.80%
10. ПП ГЕРБ6. Момчил Вениславов Върбанов93 21.58%
10. ПП ГЕРБ5. Мирослав Цветанов Истатиев85 19.72%
10. ПП ГЕРБ3. Евгени Ангелов Ефремов81 18.79%
10. ПП ГЕРБ10. Марин Петров Маринов54 12.53%
10. ПП ГЕРБ11. Цветелина Каменова Петрова36 8.35%
11. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ1. Юрий Петров Кацарски897 208.12%
11. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ11. Найден Лазаров Димов132 30.63%
11. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ4. Йордан Желязков Иванов123 28.54%
11. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ10. Ивайло Иванов Вълков67 15.55%
11. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ3. Георги Николов Костадинов55 12.76%
11. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ2. Цветомира Лазарова Димова47 10.90%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. НАРОДЕН СЪЮЗ1Петър Георгиев ДанчевА76.57%
1. НАРОДЕН СЪЮЗ8Николай Василев ДрамлийскиА10.21%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Иван Георгиев ИвановА111.14%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Христина Борисова КръстеваА32.95%
6. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Валентин Лазаров КириловА19.49%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Христо Йорданов ДоковА70.53%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7Маргарита Благоева КацарскаА24.83%
10. ПП ГЕРБ1Петър Спасов КомитскиА76.8%
10. ПП ГЕРБ6Момчил Вениславов ВърбановА21.58%
11. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ1Юрий Петров КацарскиА208.12%
11. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ11Найден Лазаров ДимовА30.63%
11. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ4Йордан Желязков ИвановА28.54%
11. ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ10Ивайло Иванов ВълковА15.55%