Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Козлодуй
Сума от всички действителни гласове за 0620. Козлодуй: 7816
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 373

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 6375
Квота на Хеър: 303.57143
Общинска избирателна квота: 373

Партия123456781012
Vi490
6.27%
1474
18.86%
351
4.49%
188
2.41%
1744
22.31%
297
3.80%
2263
28.95%
209
2.67%
218
2.79%
404
5.17%
mi1.614124.85553--5.74494-7.45459--1.33082
pi14--5-7--1
ri0.614120.85553--0.74494-0.45459--0.33082
Доп. манд.11--1-0--0
Общо манд.25--6-7--1


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ3. Стефан Спасов Спасов167 44.77%
1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ1. Йордан Русланов Иванински144 38.61%
1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ2. Димка Данаилова Димова120 32.17%
2. "(БДЦ) - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"2. Симеон Иванов Симеонов1168 313.14%
2. "(БДЦ) - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"4. Николай Крумов Петков41 10.99%
2. "(БДЦ) - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"9. Стефан Иванов Александров35 9.38%
2. "(БДЦ) - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"11. Юлиян Василев Тошев32 8.58%
2. "(БДЦ) - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"12. Дучко Тенев Петров31 8.31%
5. местна коалиция "Козлодуй"1. Марийка Костова Коларова1158 310.46%
5. местна коалиция "Козлодуй"5. Цоло Александров Цолов158 42.36%
5. местна коалиция "Козлодуй"2. Иван Киров Генов147 39.41%
5. местна коалиция "Козлодуй"3. Боряна Стефанова Добрева-Златанова41 10.99%
5. местна коалиция "Козлодуй"4. Стела Димова Бачийска39 10.46%
5. местна коалиция "Козлодуй"8. Валери Митков Попов38 10.19%
5. местна коалиция "Козлодуй"6. Анатолий Янакиев Абаров29 7.77%
7. ПП ГЕРБ2. Рашо Страшимиров Първанов1126 301.88%
7. ПП ГЕРБ7. Валери Миланов Кирилов163 43.70%
7. ПП ГЕРБ3. Ангел Кольов Лалюв125 33.51%
7. ПП ГЕРБ13. Георги Борисов Калинов110 29.49%
7. ПП ГЕРБ10. Ивайло Огнянов Маринов99 26.54%
7. ПП ГЕРБ16. Цветанка Василева Антонова81 21.72%
7. ПП ГЕРБ4. Мая Людмилова Занева67 17.96%
7. ПП ГЕРБ5. Велислав Василев Торбов63 16.89%
7. ПП ГЕРБ6. Найден Милев Найденов57 15.28%
7. ПП ГЕРБ11. Любомир Бориславов Йотов47 12.60%
7. ПП ГЕРБ8. Дилян Петков Димитров37 9.92%
7. ПП ГЕРБ9. Цветомир Георгиев Лъжовски27 7.24%
12. ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ1. Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева296 79.36%
12. ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ3. Румен Димитров Христов42 11.26%
12. ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ2. Румен Стоянов Тихолов29 7.77%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ3Стефан Спасов СпасовА44.77%
1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ1Йордан Русланов ИванинскиА38.61%
2. "(БДЦ) - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"2Симеон Иванов СимеоновА313.14%
2. "(БДЦ) - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"4Николай Крумов ПетковА10.99%
2. "(БДЦ) - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"9Стефан Иванов АлександровА9.38%
2. "(БДЦ) - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"11Юлиян Василев ТошевА8.58%
2. "(БДЦ) - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"12Дучко Тенев ПетровА8.31%
5. местна коалиция "Козлодуй"1Марийка Костова КолароваА310.46%
5. местна коалиция "Козлодуй"5Цоло Александров ЦоловА42.36%
5. местна коалиция "Козлодуй"2Иван Киров ГеновА39.41%
5. местна коалиция "Козлодуй"3Боряна Стефанова Добрева-ЗлатановаА10.99%
5. местна коалиция "Козлодуй"4Стела Димова БачийскаА10.46%
5. местна коалиция "Козлодуй"8Валери Митков ПоповА10.19%
7. ПП ГЕРБ2Рашо Страшимиров ПървановА301.88%
7. ПП ГЕРБ7Валери Миланов КириловА43.7%
7. ПП ГЕРБ3Ангел Кольов ЛалювА33.51%
7. ПП ГЕРБ13Георги Борисов КалиновА29.49%
7. ПП ГЕРБ10Ивайло Огнянов МариновА26.54%
7. ПП ГЕРБ16Цветанка Василева АнтоноваА21.72%
7. ПП ГЕРБ4Мая Людмилова ЗаневаА17.96%
12. ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ1Биляна Симеонова Стояновска-ЕленчеваА79.36%