Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Макреш
Сума от всички действителни гласове за 0525. Макреш: 892
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 82

Избран независим кандидат Герго Митов Гергов с 94 гласа

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 10

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 697
Квота на Хеър: 69.7
Общинска избирателна квота: 90

Партия1345678
Vi31
3.48%
20
2.24%
354
39.69%
95
10.65%
248
27.80%
25
2.80%
25
2.80%
mi--5.078911.362983.55811--
pi--513--
ri--0.078910.362980.55811--
Доп. манд.--001--
Общо манд.--514--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Николай Ангелов Николов116 128.89%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Перо Рачев Василев51 56.67%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Катя Илиева Каменова46 51.11%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Тинчо Трифонов Петров34 37.78%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Перо Велков Витков32 35.56%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Митко Стоянов Екупов24 26.67%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Вълчо Стоянов Василев19 21.11%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Виолета Стоянова Иванова16 17.78%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Илина Василева Дешкова7 7.78%
5. НАДЕЖДА1. Веселин Димитров Велков66 73.33%
5. НАДЕЖДА5. Теменужка Цветкова Николова12 13.33%
5. НАДЕЖДА2. Лило Рачов Петков9 10.00%
6. ПП ГЕРБ1. Красимир Георгиев Кръстев71 78.89%
6. ПП ГЕРБ2. Иван Вълчев Андреев61 67.78%
6. ПП ГЕРБ4. Марияна Иванова Спасова27 30.00%
6. ПП ГЕРБ6. Тихомир Василев Тошев19 21.11%
6. ПП ГЕРБ3. Цветозар Иванов Целов17 18.89%
6. ПП ГЕРБ11. Мария Димитрова Петкова13 14.44%
6. ПП ГЕРБ5. Велизар Тошков Петров11 12.22%
6. ПП ГЕРБ8. Мариана Людмилова Маринова11 12.22%
6. ПП ГЕРБ9. Ивайло Цветков Стойков10 11.11%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. Инициативен Комитет Герго Митов Гергов1Герго Митов ГерговБ
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Николай Ангелов НиколовА128.89%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Перо Рачев ВасилевА56.67%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Катя Илиева КаменоваА51.11%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Тинчо Трифонов ПетровА37.78%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Перо Велков ВитковА35.56%
5. НАДЕЖДА1Веселин Димитров ВелковА73.33%
6. ПП ГЕРБ1Красимир Георгиев КръстевА78.89%
6. ПП ГЕРБ2Иван Вълчев АндреевА67.78%
6. ПП ГЕРБ4Марияна Иванова СпасоваА30.%
6. ПП ГЕРБ6Тихомир Василев ТошевА21.11%