Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Димово
Сума от всички действителни гласове за 0516. Димово: 3124
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 241

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2854
Квота на Хеър: 219.53846
Общинска избирателна квота: 241

Партия123456789
Vi262
8.39%
42
1.34%
298
9.54%
53
1.70%
175
5.60%
427
13.67%
644
20.61%
734
23.50%
489
15.65%
mi1.19341-1.35739--1.944992.933433.343382.2274
pi1-1--1232
ri0.19341-0.35739--0.944990.933430.343380.2274
Доп. манд.0-1--1100
Общо манд.1-2--2332


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Стелиан Иванов Крумов205 85.06%
3. НАРОДЕН СЪЮЗ1. Валери Георгиев Велков146 60.58%
3. НАРОДЕН СЪЮЗ6. Росен Николов Илиев38 15.77%
3. НАРОДЕН СЪЮЗ5. Любен Цветомиров Любенов34 14.11%
3. НАРОДЕН СЪЮЗ3. Илиян Петров Георгиев26 10.79%
3. НАРОДЕН СЪЮЗ8. Петър Кирилов Николов21 8.71%
6. "Надежда"1. Мая Василева Петкова-Борисова302 125.31%
6. "Надежда"2. Георги Илиев Стоянов62 25.73%
6. "Надежда"6. Светлин Любенов Русинов21 8.71%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Добромир Филипов Тодоров332 137.76%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Андрей Митев Андреев60 24.90%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Олег Асенов Миков57 23.65%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Петър Славчев Петров44 18.26%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Иван Цветанов Борисов43 17.84%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Тодор Илиев Тодоров36 14.94%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Венелин Йорданов Атанасов26 10.79%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Наташа Трайкова Стефанова25 10.37%
8. ПП ГЕРБ1. Лозан Георгиев Лозанов441 182.99%
8. ПП ГЕРБ7. Борислав Методиев Бориславов50 20.75%
8. ПП ГЕРБ8. Бойчо Милчев Петров48 19.92%
8. ПП ГЕРБ2. Цветан Иванов Александров46 19.09%
8. ПП ГЕРБ6. Зорница Иванова Иванова42 17.43%
8. ПП ГЕРБ11. Спас Петков Спасов32 13.28%
8. ПП ГЕРБ3. Анелия Еленкова Лилова18 7.47%
8. ПП ГЕРБ9. Камен Георгиев Митков17 7.05%
9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ1. Светослав Венциславов Славчев326 135.27%
9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ5. Кирилка Венелинова Петрова46 19.09%
9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ9. Наташа Еленкова Пекачева26 10.79%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Стелиан Иванов КрумовА85.06%
3. НАРОДЕН СЪЮЗ1Валери Георгиев ВелковА60.58%
3. НАРОДЕН СЪЮЗ6Росен Николов ИлиевА15.77%
6. "Надежда"1Мая Василева Петкова-БорисоваА125.31%
6. "Надежда"2Георги Илиев СтояновА25.73%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Добромир Филипов ТодоровА137.76%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Андрей Митев АндреевА24.9%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Олег Асенов МиковА23.65%
8. ПП ГЕРБ1Лозан Георгиев ЛозановА182.99%
8. ПП ГЕРБ7Борислав Методиев БориславовА20.75%
8. ПП ГЕРБ8Бойчо Милчев ПетровА19.92%
9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ1Светослав Венциславов СлавчевА135.27%
9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ5Кирилка Венелинова ПетроваА19.09%