Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Бойница
Сума от всички действителни гласове за 0503. Бойница: 628
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 58

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 545
Квота на Хеър: 49.54545
Общинска избирателна квота: 58

Партия1234567
Vi301
47.93%
15
2.39%
38
6.05%
30
4.78%
84
13.38%
71
11.31%
89
14.17%
mi6.07523---1.695411.433031.79633
pi6---111
ri0.07523---0.695410.433030.79633
Доп. манд.0---101
Общо манд.6---212


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ2. Габриела Тошева Генчева - Николова205 353.45%
1. ПП ГЕРБ4. Емил Славчов Гидъков21 36.21%
1. ПП ГЕРБ9. Веселка Иванова Жикова14 24.14%
1. ПП ГЕРБ3. Неделко Миланов Нинов9 15.52%
1. ПП ГЕРБ8. Галина Иванова Вакарицова7 12.07%
1. ПП ГЕРБ11. Кадифка Ангелова Георгиева5 8.62%
1. ПП ГЕРБ10. Цветан Василов Маджарски5 8.62%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Стойчо Мишов Бальов56 96.55%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Пламена Георгиева Цокова10 17.24%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Валентин Славчев Радулов9 15.52%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Петър Пенков Иванов53 91.38%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/6. Филип Георгиев Иванов5 8.62%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Коста Сеньов Костов5 8.62%
7. Движение за права и свободи-ДПС1. Ирина Цветкова Станкова88 151.72%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ2Габриела Тошева Генчева - НиколоваА353.45%
1. ПП ГЕРБ4Емил Славчов ГидъковА36.21%
1. ПП ГЕРБ9Веселка Иванова ЖиковаА24.14%
1. ПП ГЕРБ3Неделко Миланов НиновА15.52%
1. ПП ГЕРБ8Галина Иванова ВакарицоваА12.07%
1. ПП ГЕРБ11Кадифка Ангелова ГеоргиеваА8.62%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Стойчо Мишов БальовА96.55%
5. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Пламена Георгиева ЦоковаА17.24%
6. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Петър Пенков ИвановА91.38%
7. Движение за права и свободи-ДПС1Ирина Цветкова СтанковаА151.72%
7. Движение за права и свободи-ДПС2Нели Иванова НедковаБ