Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Сухиндол
Сума от всички действителни гласове за 0432. Сухиндол: 1238
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 113

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1122
Квота на Хеър: 102.0
Общинска избирателна квота: 113

Партия123578910
Vi113
9.13%
19
1.53%
46
3.72%
274
22.13%
138
11.15%
597
48.22%
14
1.13%
37
2.99%
mi1.10784--2.686271.352945.85294--
pi1--215--
ri0.10784--0.686270.352940.85294--
Доп. манд.0--101--
Общо манд.1--316--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. Движение за права и свободи-ДПС1. Мехмед Байрямов Чавдарлиев57 50.44%
1. Движение за права и свободи-ДПС6. Анатоли Антимов Стефанов17 15.04%
1. Движение за права и свободи-ДПС4. Хасансабри Ахмед Хасан15 13.27%
1. Движение за права и свободи-ДПС3. Калин Андреев Илиев13 11.50%
5. ПП ГЕРБ1. Димитър Ганчев Гърбов160 141.59%
5. ПП ГЕРБ5. Милен Пиринов Узунов35 30.97%
5. ПП ГЕРБ4. Ферхан Алиев Рафиев13 11.50%
5. ПП ГЕРБ11. Даниела Олег Петрова11 9.73%
5. ПП ГЕРБ2. Пламен Петров Стоянов10 8.85%
5. ПП ГЕРБ3. Бистра Младенова Кушева10 8.85%
5. ПП ГЕРБ8. Красимир Тодоров Драганчев10 8.85%
5. ПП ГЕРБ7. Христо Иванов Карагеров8 7.08%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Иван Кръстев Карагьозов78 69.03%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7. Георги Асенов Николов24 21.24%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Жанет Христова Орфану13 11.50%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Димитър Стефанов Конашев10 8.85%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Ивайло Здравков Отчев378 334.51%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Росен Йорданов Илиев56 49.56%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Димчо Стефанов Димов38 33.63%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Румен Стоянов Йорданов36 31.86%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Пресиян Ренов Стефанов24 21.24%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Йордан Неделчев Йорданов14 12.39%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Емил Пиринов Бончев12 10.62%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Бисерка Личкова Карагерова11 9.73%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Пламен Борисов Вълев11 9.73%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Росица Косева Узунова10 8.85%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. Движение за права и свободи-ДПС1Мехмед Байрямов ЧавдарлиевА50.44%
5. ПП ГЕРБ1Димитър Ганчев ГърбовА141.59%
5. ПП ГЕРБ5Милен Пиринов УзуновА30.97%
5. ПП ГЕРБ4Ферхан Алиев РафиевА11.5%
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Иван Кръстев КарагьозовА69.03%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Ивайло Здравков ОтчевА334.51%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Росен Йорданов ИлиевА49.56%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9Димчо Стефанов ДимовА33.63%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Румен Стоянов ЙордановА31.86%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Пресиян Ренов СтефановА21.24%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Йордан Неделчев ЙордановА12.39%