Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Полски Тръмбеш
Сума от всички действителни гласове за 0426. Полски Тръмбеш: 6502
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 383

Избран независим кандидат Анатоли Александров Александров с 600 гласа

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 16

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4703
Квота на Хеър: 293.9375
Общинска избирателна квота: 407

Партия23456781112131619
Vi1037
15.95%
347
5.34%
453
6.97%
1322
20.33%
304
4.68%
1437
22.10%
117
1.80%
454
6.98%
291
4.48%
47
0.72%
65
1.00%
28
0.43%
mi3.52796-1.541144.49755-4.88879-1.54455----
pi3-14-4-1----
ri0.52796-0.541140.49755-0.88879-0.54455----
Доп. манд.0-10-1-1----
Общо манд.3-24-5-2----


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС1. Маринета Тодорова Йорданова538 132.19%
2. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС2. Лъчезар Павлов Иванов251 61.67%
2. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС6. Диляна Венелинова Стоянова88 21.62%
2. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС7. Диана Пантелеева Василева51 12.53%
2. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС3. Мария Стоянова Йорданова38 9.34%
2. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС4. Георги Трифонов Трифонов38 9.34%
4. Национално движение за права и свободи1. Назиф Мустафа Кадир413 101.47%
5. ПП ГЕРБ1. Емил Денчев Енчев545 133.91%
5. ПП ГЕРБ5. Румяна Илиева Тонева149 36.61%
5. ПП ГЕРБ6. Милен Михайлов Михов102 25.06%
5. ПП ГЕРБ2. Мариана Василева Якова99 24.32%
5. ПП ГЕРБ3. Красимир Йорданов Кирилов64 15.72%
5. ПП ГЕРБ12. Петър Христов Петров55 13.51%
5. ПП ГЕРБ14. Исмаил Юсеинов Ахмедов53 13.02%
5. ПП ГЕРБ10. Цветелин Георгиев Йорданов46 11.30%
5. ПП ГЕРБ4. Петко Галунов Петков41 10.07%
5. ПП ГЕРБ9. Пенка Иванова Григорова29 7.13%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Иван Петров Иванов474 116.46%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Васил Маринов Василев176 43.24%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14. Киро Йорданов Маринов135 33.17%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Росен Божанов Русанов113 27.76%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Пламен Петров Минев111 27.27%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Сашо Йорданов Лазаров75 18.43%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Бонка Иванова Илиева67 16.46%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Виолета Русинова Русева47 11.55%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Маринела Кънчева Иванова42 10.32%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17. Иван Сидеров Гецов37 9.09%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Ваня Евтимова Кирилова31 7.62%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Димитър Иванов Димитров30 7.37%
11. Движение за права и свободи-ДПС1. Мастън Османов Мастънов336 82.56%
11. Движение за права и свободи-ДПС3. Сергей Маринов Янков86 21.13%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. Независим кандидат - Анатоли Александров Александров1Анатоли Александров АлександровБ
2. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС1Маринета Тодорова ЙордановаА132.19%
2. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС2Лъчезар Павлов ИвановА61.67%
2. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС6Диляна Венелинова СтояноваА21.62%
4. Национално движение за права и свободи1Назиф Мустафа КадирА101.47%
4. Национално движение за права и свободи2Зия Алиев АлимановБ
5. ПП ГЕРБ1Емил Денчев ЕнчевА133.91%
5. ПП ГЕРБ5Румяна Илиева ТоневаА36.61%
5. ПП ГЕРБ6Милен Михайлов МиховА25.06%
5. ПП ГЕРБ2Мариана Василева ЯковаА24.32%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Иван Петров ИвановА116.46%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Васил Маринов ВасилевА43.24%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14Киро Йорданов МариновА33.17%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Росен Божанов РусановА27.76%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Пламен Петров МиневА27.27%
11. Движение за права и свободи-ДПС1Мастън Османов МастъновА82.56%
11. Движение за права и свободи-ДПС3Сергей Маринов ЯнковА21.13%