Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Павликени
Сума от всички действителни гласове за 0422. Павликени: 9700
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 462

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 8029
Квота на Хеър: 382.33333
Общинска избирателна квота: 462

Партия12456791012131416
Vi227
2.34%
317
3.27%
407
4.20%
800
8.25%
2478
25.55%
859
8.86%
198
2.04%
80
0.82%
93
0.96%
274
2.82%
3892
40.12%
75
0.77%
mi---2.092416.481262.24673----10.1796-
pi---262----10-
ri---0.092410.481260.24673----0.1796-
Доп. манд.---010----0-
Общо манд.---272----10-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
5. Движение за права и свободи-ДПС1. Радослав Якимов Розинов440 95.24%
5. Движение за права и свободи-ДПС2. Андрей Иванов Илиев113 24.46%
5. Движение за права и свободи-ДПС3. Ашим Шерифов Ибрямов75 16.23%
5. Движение за права и свободи-ДПС10. Алексей Миленов Апостолов61 13.20%
5. Движение за права и свободи-ДПС5. Габриела Атанасова Страхилова53 11.47%
6. ПП ГЕРБ1. Мирослав Илиев Маринов1419 307.14%
6. ПП ГЕРБ6. Ваня Здравкова Антонова195 42.21%
6. ПП ГЕРБ4. Илийка Иванова Иванова122 26.41%
6. ПП ГЕРБ3. Венцислав Милков Георгиев113 24.46%
6. ПП ГЕРБ5. Христо Бориславов Рачев103 22.29%
6. ПП ГЕРБ2. Марияна Генчева Добрева88 19.05%
6. ПП ГЕРБ11. Тошко Крумов Димитров66 14.29%
6. ПП ГЕРБ8. Александър Мончев Алексиев63 13.64%
6. ПП ГЕРБ15. Владислав Руменов Русатов45 9.74%
6. ПП ГЕРБ17. Галя Атанасова Личева44 9.52%
6. ПП ГЕРБ13. Минка Добрева Ангелова36 7.79%
7. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ1. Иван Григоров Димитров542 117.32%
7. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ7. Йордан Ангелов Кабаиванов105 22.73%
7. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ3. Валентин Иванов Вълчев52 11.26%
7. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ2. Пламен Нейчев Латев39 8.44%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Георги Дамянов Серафимов2327 503.68%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14. Георги Тодоров Самуилов332 71.86%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Георги Илиев Терзиев150 32.47%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Дончо Пенчев Дончев137 29.65%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Петър Иванов Петров129 27.92%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Христо Галинов Кавалски121 26.19%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Милка Дончева Христова94 20.35%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Светлана Христова Енева84 18.18%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Александър Михайлов Асенов73 15.80%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ16. Георги Валериев Шопов62 13.42%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ18. Атанас Сашев Атанасов56 12.12%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Станислав Трифонов Стоев53 11.47%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Десислава Ангелова Паунчева41 8.87%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Анатоли Пенчев Ангелов34 7.36%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
5. Движение за права и свободи-ДПС1Радослав Якимов РозиновА95.24%
5. Движение за права и свободи-ДПС2Андрей Иванов ИлиевА24.46%
6. ПП ГЕРБ1Мирослав Илиев МариновА307.14%
6. ПП ГЕРБ6Ваня Здравкова АнтоноваА42.21%
6. ПП ГЕРБ4Илийка Иванова ИвановаА26.41%
6. ПП ГЕРБ3Венцислав Милков ГеоргиевА24.46%
6. ПП ГЕРБ5Христо Бориславов РачевА22.29%
6. ПП ГЕРБ2Марияна Генчева ДобреваА19.05%
6. ПП ГЕРБ11Тошко Крумов ДимитровА14.29%
7. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ1Иван Григоров ДимитровА117.32%
7. ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ7Йордан Ангелов КабаивановА22.73%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Георги Дамянов СерафимовА503.68%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ14Георги Тодоров СамуиловА71.86%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11Георги Илиев ТерзиевА32.47%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Дончо Пенчев ДончевА29.65%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Петър Иванов ПетровА27.92%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Христо Галинов КавалскиА26.19%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Милка Дончева ХристоваА20.35%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10Светлана Христова ЕневаА18.18%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12Александър Михайлов АсеновА15.8%
14. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ16Георги Валериев ШоповА13.42%