Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Златарица
Сума от всички действителни гласове за 0414. Златарица: 2120
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 193

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1765
Квота на Хеър: 160.45455
Общинска избирателна квота: 193

Партия123456789
Vi888
41.89%
84
3.96%
25
1.18%
16
0.75%
297
14.01%
70
3.30%
580
27.36%
133
6.27%
27
1.27%
mi5.53428---1.85099-3.61473--
pi5---1-3--
ri0.53428---0.85099-0.61473--
Доп. манд.0---1-1--
Общо манд.5---2-4--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ2. Кирил Пенев Колев374 193.78%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ6. Ленко Якимов Арнаудов138 71.50%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ5. Владимир Василев Велков78 40.41%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ4. Савка Ценкова Кавръкова57 29.53%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ7. Йорданка Маринова Кожухарова29 15.03%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ11. Дилиян Маринов Сливнелиев27 13.99%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ8. Йордан Николов Димитров27 13.99%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ9. Христо Георгиев Савов21 10.88%
5. ПП ГЕРБ1. Стефан Иванов Бранзелов121 62.69%
5. ПП ГЕРБ3. Мая Герасимова Балабанова53 27.46%
5. ПП ГЕРБ2. Стоян Тодоров Евтимов38 19.69%
5. ПП ГЕРБ7. Пламена Иванова Савова30 15.54%
5. ПП ГЕРБ5. Венелин Алдинов Моллов18 9.33%
5. ПП ГЕРБ4. Лъчезар Николов Косерков17 8.81%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"1. Теодора Асенова Косеркова236 122.28%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"7. Николай Георгиев Коев121 62.69%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"2. Федя Зафиров Дервишев65 33.68%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"9. Събин Стефанов Иванов46 23.83%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"5. Байрям Шабанов Делиасанов28 14.51%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"3. Сергей Стефанов Стефанов21 10.88%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"4. Веска Иванова Джурова19 9.84%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"6. Елка Филипова Бекярова16 8.29%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ2Кирил Пенев КолевА193.78%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ6Ленко Якимов АрнаудовА71.5%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ5Владимир Василев ВелковА40.41%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ4Савка Ценкова КавръковаА29.53%
1. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ7Йорданка Маринова КожухароваА15.03%
5. ПП ГЕРБ1Стефан Иванов БранзеловА62.69%
5. ПП ГЕРБ3Мая Герасимова БалабановаА27.46%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"1Теодора Асенова КосерковаА122.28%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"7Николай Георгиев КоевА62.69%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"2Федя Зафиров ДервишевА33.68%
7. МК "БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА"9Събин Стефанов ИвановА23.83%