Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Елена
Сума от всички действителни гласове за 0413. Елена: 4245
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 250

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3504
Квота на Хеър: 206.11765
Общинска избирателна квота: 250

Партия12345678910
Vi73
1.72%
422
9.94%
1118
26.34%
131
3.09%
1964
46.27%
60
1.41%
72
1.70%
124
2.92%
134
3.16%
147
3.46%
mi-2.047375.42409-9.52854-----
pi-25-9-----
ri-0.047370.42409-0.52854-----
Доп. манд.-00-1-----
Общо манд.-25-10-----


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. Движение за права и свободи-ДПС1. Зехра Халилова Салиева333 133.20%
2. Движение за права и свободи-ДПС2. Феим Хасанов Ембиев70 28.00%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Сашо Петков Топалов736 294.40%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Анастасия Петкова Тонева-Пеева109 43.60%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17. Милко Здравков Моллов52 20.80%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Снежана Стефанова Капинчева41 16.40%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Лазар Николов Костов35 14.00%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Даниел Весков Василев34 13.60%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Калин Георгиев Кършев33 13.20%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Симеон Стоянов Кънчев18 7.20%
5. ПП ГЕРБ2. Валентин Владимиров Гуцов1411 564.40%
5. ПП ГЕРБ5. Стефан Иванов Минчев166 66.40%
5. ПП ГЕРБ12. Йордан Николов Кисьов77 30.80%
5. ПП ГЕРБ3. Йордан Иванов Йорданов28 11.20%
5. ПП ГЕРБ6. Росинка Недялкова Георгиева27 10.80%
5. ПП ГЕРБ7. Мартин Иванов Трухчев27 10.80%
5. ПП ГЕРБ4. Стоян Николаев Златев26 10.40%
5. ПП ГЕРБ17. Магдалена Николова Илиева-Гайдарова26 10.40%
5. ПП ГЕРБ9. Стела Петрова Горбанова-Василева25 10.00%
5. ПП ГЕРБ8. Богдана Симеонова Пеева24 9.60%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. Движение за права и свободи-ДПС1Зехра Халилова СалиеваА133.2%
2. Движение за права и свободи-ДПС2Феим Хасанов ЕмбиевА28.%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Сашо Петков ТопаловА294.4%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Анастасия Петкова Тонева-ПееваА43.6%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17Милко Здравков МолловА20.8%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Снежана Стефанова КапинчеваА16.4%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Лазар Николов КостовА14.%
5. ПП ГЕРБ2Валентин Владимиров ГуцовА564.4%
5. ПП ГЕРБ5Стефан Иванов МинчевА66.4%
5. ПП ГЕРБ12Йордан Николов КисьовА30.8%
5. ПП ГЕРБ3Йордан Иванов ЙордановА11.2%
5. ПП ГЕРБ6Росинка Недялкова ГеоргиеваА10.8%
5. ПП ГЕРБ7Мартин Иванов ТрухчевА10.8%
5. ПП ГЕРБ4Стоян Николаев ЗлатевА10.4%
5. ПП ГЕРБ17Магдалена Николова Илиева-ГайдароваА10.4%
5. ПП ГЕРБ9Стела Петрова Горбанова-ВасилеваА10.%
5. ПП ГЕРБ8Богдана Симеонова ПееваА9.6%