Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Суворово
Сума от всички действителни гласове за 0326. Суворово: 3765
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 290

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2919
Квота на Хеър: 224.53846
Общинска избирателна квота: 290

Партия1346789101213
Vi226
6.00%
1188
31.55%
404
10.73%
44
1.17%
60
1.59%
42
1.12%
514
13.65%
493
13.09%
197
5.23%
320
8.50%
mi-5.290851.79925---2.289142.19561-1.42515
pi-51---22-1
ri-0.290850.79925---0.289140.19561-0.42515
Доп. манд.-01---00-1
Общо манд.-52---22-2


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. ПП ГЕРБ1. Данаил Славчев Йорданов703 242.41%
3. ПП ГЕРБ3. Иван Янков Иванов171 58.97%
3. ПП ГЕРБ2. Живко Марков Петров85 29.31%
3. ПП ГЕРБ4. Денислав Михайлов Кателиев48 16.55%
3. ПП ГЕРБ10. Атанас Христов Николов41 14.14%
3. ПП ГЕРБ5. Венелин Йорданов Стоянов37 12.76%
3. ПП ГЕРБ9. Васил Добрев Христов25 8.62%
3. ПП ГЕРБ8. Валентин Михайлов Михов22 7.59%
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ1. Пламен Стефанов Хърватов313 107.93%
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ2. Теодора Гиндова Маринова27 9.31%
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ4. Милен Параскевов Параскевов24 8.28%
9. Движение за права и свободи-ДПС1. Алтер Реджебов Ахмедов325 112.07%
9. Движение за права и свободи-ДПС2. Зейнеб Исметова Бекирова87 30.00%
9. Движение за права и свободи-ДПС5. Недает Фикри Хасан48 16.55%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Милен Банков Гочев198 68.28%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Йордан Иванов Иванов65 22.41%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Косьо Стойчев Костов58 20.00%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Веселин Йорданов Данев53 18.28%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Дичка Стефанова Славова36 12.41%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Иванка Велкова Кирова35 12.07%
13. НАРОДЕН СЪЮЗ1. БИСЕР РАДЕВ БАХНЕВ296 102.07%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. ПП ГЕРБ1Данаил Славчев ЙордановА242.41%
3. ПП ГЕРБ3Иван Янков ИвановА58.97%
3. ПП ГЕРБ2Живко Марков ПетровА29.31%
3. ПП ГЕРБ4Денислав Михайлов КателиевА16.55%
3. ПП ГЕРБ10Атанас Христов НиколовА14.14%
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ1Пламен Стефанов ХърватовА107.93%
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ2Теодора Гиндова МариноваА9.31%
9. Движение за права и свободи-ДПС1Алтер Реджебов АхмедовА112.07%
9. Движение за права и свободи-ДПС2Зейнеб Исметова БекироваА30.%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Милен Банков ГочевА68.28%
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5Йордан Иванов ИвановА22.41%
13. НАРОДЕН СЪЮЗ1БИСЕР РАДЕВ БАХНЕВА102.07%
13. НАРОДЕН СЪЮЗ2ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВБ