Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Дългопол
Сума от всички действителни гласове за 0316. Дългопол: 6498
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 383

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 6443
Квота на Хеър: 379.0
Общинска избирателна квота: 383

Партия1234568
Vi21
0.32%
1197
18.42%
745
11.47%
1412
21.73%
34
0.52%
1498
23.05%
1591
24.48%
mi-3.158311.96573.72559-3.952514.19789
pi-313-34
ri-0.158310.96570.72559-0.952510.19789
Доп. манд.-011-10
Общо манд.-324-44


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Александър Неделчев Александров609 159.01%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Красен Петков Железов275 71.80%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Недялка Диянова Филчева114 29.77%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Росица Златева Лефтерова66 17.23%
3. ПП ГЕРБ1. Николай Иванов Христов327 85.38%
3. ПП ГЕРБ3. Даниела Маринова Костадинова110 28.72%
3. ПП ГЕРБ2. Анатолий Георгиев Ангелов64 16.71%
3. ПП ГЕРБ10. Айдънер Кямил Юсеин44 11.49%
3. ПП ГЕРБ7. Цветанка Иванова Петрова37 9.66%
3. ПП ГЕРБ5. Димитринка Петкова Тончева30 7.83%
4. Движение за права и свободи-ДПС1. Халил Халилов Исмаилов949 247.78%
4. Движение за права и свободи-ДПС4. Хатидже Мехмед Чолак135 35.25%
4. Движение за права и свободи-ДПС5. Муталиб Шевкет Муталиб53 13.84%
4. Движение за права и свободи-ДПС7. Насуф Юсуфов Насуфов47 12.27%
4. Движение за права и свободи-ДПС14. Хюсеин Сали Юсуф45 11.75%
4. Движение за права и свободи-ДПС6. Неджла Юмерова Селим44 11.49%
4. Движение за права и свободи-ДПС15. Бекир Наил Бекир37 9.66%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА1. Маринка Димитрова Иванова337 87.99%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА2. Борислав Благоев Николов203 53.00%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА17. Лъчезар Колев Лазаров160 41.78%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА8. Гюлейдин Исмаил Кязим125 32.64%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА7. Руска Йорданова Иванова96 25.07%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА6. Назифе Муса Ибрям91 23.76%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА16. Анифе Исмет Мустафа84 21.93%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА10. Денислав Денчев Денев68 17.75%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА3. Мустафа Юнуз Исмаил61 15.93%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА4. Красимир Димитров Костов59 15.40%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА13. Младен Христов Стелянов54 14.10%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА5. Тодорка Божкова Вълчева42 10.97%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА11. Халил Салиев Насуфов35 9.14%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА15. Поля Симеонова Неделчева28 7.31%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН1. Георги Киров Георгиев427 111.49%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН17. Злати Станев Златев209 54.57%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН4. Добромир Василев Иванов160 41.78%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН14. Катерина Димитрова Тончева138 36.03%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН3. Радка Илиева Дукова - Русева126 32.90%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН8. Емин Али Чакър102 26.63%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН12. Лилия Борисова Ангелова79 20.63%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН2. Светльо Христов Якимов66 17.23%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН16. Иван Весков Танев52 13.58%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН7. Тодорка Добрева Каменова49 12.79%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН15. Зенун Хюсеин Хасан47 12.27%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН6. Недялко Илиев Неделчев44 11.49%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН5. Златко Станчев Александров31 8.09%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Александър Неделчев АлександровА159.01%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Красен Петков ЖелезовА71.8%
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Недялка Диянова ФилчеваА29.77%
3. ПП ГЕРБ1Николай Иванов ХристовА85.38%
3. ПП ГЕРБ3Даниела Маринова КостадиноваА28.72%
4. Движение за права и свободи-ДПС1Халил Халилов ИсмаиловА247.78%
4. Движение за права и свободи-ДПС4Хатидже Мехмед ЧолакА35.25%
4. Движение за права и свободи-ДПС5Муталиб Шевкет МуталибА13.84%
4. Движение за права и свободи-ДПС7Насуф Юсуфов НасуфовА12.27%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА1Маринка Димитрова ИвановаА87.99%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА2Борислав Благоев НиколовА53.%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА17Лъчезар Колев ЛазаровА41.78%
6. ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА8Гюлейдин Исмаил КязимА32.64%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН1Георги Киров ГеоргиевА111.49%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН17Злати Станев ЗлатевА54.57%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН4Добромир Василев ИвановА41.78%
8. ПП ГЛАС НАРОДЕН14Катерина Димитрова ТончеваА36.03%