Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Вълчи дол
Сума от всички действителни гласове за 0309. Вълчи дол: 4885
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 288

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4364
Квота на Хеър: 256.70588
Общинска избирателна квота: 288

Партия123458101214
Vi886
18.14%
162
3.32%
107
2.19%
793
16.23%
678
13.88%
44
0.90%
1641
33.59%
55
1.13%
366
7.49%
mi3.45142--3.089142.64115-6.39253-1.42576
pi3--32-6-1
ri0.45142--0.089140.64115-0.39253-0.42576
Доп. манд.1--01-0-0
Общо манд.4--33-6-1


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Йорданка Колева Йорданова422 146.53%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Людмила Атанасова Петкова71 24.65%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Васил Желязков Василев63 21.88%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Петя Иванова Тодорова61 21.18%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Деспа Маринова Точева52 18.06%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Росица Димова Димитрова49 17.01%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Снежана Кирилова Стойнева36 12.50%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ13. Марийка Стефанова Гочева36 12.50%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Пенко Петров Пенков22 7.64%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Йордан Стоянов Марков21 7.29%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"1. Веселин Янчев Василев383 132.99%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"9. Кирчо Раднев Кирчев54 18.75%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"10. Йордан Хрисчев Кръстев53 18.40%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"4. Младен Иванов Ненчев43 14.93%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"6. Ванилин Гавраилов Гавраилов42 14.58%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"3. Веселина Емилова Златарова35 12.15%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"13. Тедислава Миленова Лечева33 11.46%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"15. Димитър Йорданов Димитров31 10.76%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"8. Цветан Андонов Цветков29 10.07%
5. Движение за права и свободи-ДПС1. Мерткан Аптулов Ибрямов503 174.65%
5. Движение за права и свободи-ДПС5. Мехмед Хасанов Хасанов67 23.26%
5. Движение за права и свободи-ДПС3. Димо Георгиев Димов25 8.68%
5. Движение за права и свободи-ДПС6. Бахтиар Исметов Насъфов23 7.99%
5. Движение за права и свободи-ДПС8. Халил Исмаилов Алиев22 7.64%
10. ПП ГЕРБ1. Тошко Петров Янев839 291.32%
10. ПП ГЕРБ10. Димитър Жечев Димитров187 64.93%
10. ПП ГЕРБ7. Гюлшен Арунова Акифова125 43.40%
10. ПП ГЕРБ9. Яни Бойков Петров112 38.89%
10. ПП ГЕРБ8. Красимир Стефанов Колев105 36.46%
10. ПП ГЕРБ6. Сийка Христова Михалева57 19.79%
10. ПП ГЕРБ5. Пепа Петрова Пенчева44 15.28%
10. ПП ГЕРБ13. Сузан Радославов Пенев31 10.76%
10. ПП ГЕРБ12. Стойчо Мигленов Петков30 10.42%
10. ПП ГЕРБ2. Георги Минчев Тронков29 10.07%
14. политическа партия Никола Петков1. Яна Радева Михалева - Петрова228 79.17%
14. политическа партия Никола Петков4. Яшар Шабан Яшар58 20.14%
14. политическа партия Никола Петков2. Диян Стоянов Балев24 8.33%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Йорданка Колева ЙордановаА146.53%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Людмила Атанасова ПетковаА24.65%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11Васил Желязков ВасилевА21.88%
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Петя Иванова ТодороваА21.18%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"1Веселин Янчев ВасилевА132.99%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"9Кирчо Раднев КирчевА18.75%
4. МК "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ"10Йордан Хрисчев КръстевА18.4%
5. Движение за права и свободи-ДПС1Мерткан Аптулов ИбрямовА174.65%
5. Движение за права и свободи-ДПС5Мехмед Хасанов ХасановА23.26%
5. Движение за права и свободи-ДПС3Димо Георгиев ДимовА8.68%
10. ПП ГЕРБ1Тошко Петров ЯневА291.32%
10. ПП ГЕРБ10Димитър Жечев ДимитровА64.93%
10. ПП ГЕРБ7Гюлшен Арунова АкифоваА43.4%
10. ПП ГЕРБ9Яни Бойков ПетровА38.89%
10. ПП ГЕРБ8Красимир Стефанов КолевА36.46%
10. ПП ГЕРБ6Сийка Христова МихалеваА19.79%
14. политическа партия Никола Петков1Яна Радева Михалева - ПетроваА79.17%