Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Бяла
Сума от всички действителни гласове за 0305. Бяла: 1196
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 109

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 976
Квота на Хеър: 88.72727
Общинска избирателна квота: 109

Партия1234567
Vi73
6.10%
44
3.68%
161
13.46%
110
9.20%
537
44.90%
103
8.61%
168
14.05%
mi--1.814551.239756.05225-1.89344
pi--116-1
ri--0.814550.239750.05225-0.89344
Доп. манд.--100-1
Общо манд.--216-2


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/1. Димитър Николов Петров108 99.08%
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/3. Златомира Атанасова Карамфилова37 33.94%
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/2. Гергана Лазарова Баналиева12 11.01%
4. Местна коалиция „АЛИАНЦ НА ЛИБЕРАЛИТЕ И ДЕМОКРАТИТЕ ЗА БЯЛА – НДСВ И ДПС“1. Ростислав Тодоров Минчев109 100.00%
5. ПП ГЕРБ2. София Николова Кирова324 297.25%
5. ПП ГЕРБ5. Пеньо Красимиров Ненов67 61.47%
5. ПП ГЕРБ6. Деян Кирилов Янчев48 44.04%
5. ПП ГЕРБ11. Николай Димитров Тодоров36 33.03%
5. ПП ГЕРБ7. Милена Димитрова Катрева - Панайотова26 23.85%
5. ПП ГЕРБ3. Петър Борисов Катрев14 12.84%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Стефка Цонева Христова96 88.07%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Георги Димитров Касабов34 31.19%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Маринка Георгиева Димова16 14.68%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Красимир Милев Костадинов11 10.09%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/1Димитър Николов ПетровА99.08%
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/3Златомира Атанасова КарамфиловаА33.94%
4. Местна коалиция „АЛИАНЦ НА ЛИБЕРАЛИТЕ И ДЕМОКРАТИТЕ ЗА БЯЛА – НДСВ И ДПС“1Ростислав Тодоров МинчевА100.%
5. ПП ГЕРБ2София Николова КироваА297.25%
5. ПП ГЕРБ5Пеньо Красимиров НеновА61.47%
5. ПП ГЕРБ6Деян Кирилов ЯнчевА44.04%
5. ПП ГЕРБ11Николай Димитров ТодоровА33.03%
5. ПП ГЕРБ7Милена Димитрова Катрева - ПанайотоваА23.85%
5. ПП ГЕРБ3Петър Борисов КатревА12.84%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Стефка Цонева ХристоваА88.07%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Георги Димитров КасабовА31.19%