Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Сунгурларе




Сума от всички действителни гласове за 0223. Сунгурларе: 5960
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 351

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 5039
Квота на Хеър: 296.41176
Общинска избирателна квота: 351

Партия1235791112131415
Vi56
0.94%
250
4.19%
1871
31.39%
894
15.00%
97
1.63%
1849
31.02%
191
3.20%
84
1.41%
101
1.69%
142
2.38%
425
7.13%
mi--6.312173.01607-6.23794----1.43382
pi--63-6----1
ri--0.312170.01607-0.23794----0.43382
Доп. манд.--00-0----1
Общо манд.--63-6----2


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. Движение за права и свободи-ДПС1. Халил Сейдахмед Ахмед1454 414.25%
3. Движение за права и свободи-ДПС3. Ремзи Ереджеб Али161 45.87%
3. Движение за права и свободи-ДПС11. Васил Динев Михалев60 17.09%
3. Движение за права и свободи-ДПС2. Реджеб Мехмет Ходжа42 11.97%
3. Движение за права и свободи-ДПС7. Сабрие Фикрет Копук33 9.40%
3. Движение за права и свободи-ДПС13. Вейсел Мюмюн Али31 8.83%
3. Движение за права и свободи-ДПС4. Фикрет Байрямали Мехмед26 7.41%
5. ПП ГЕРБ1. Ирена Иванова Водева629 179.20%
5. ПП ГЕРБ5. Румен Йорданов Рачев140 39.89%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1. Георги Стефанов Кенов1395 397.44%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ9. Николай Петков Терзиев213 60.68%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ12. Светлана Петрова Атанасова44 12.54%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ15. Айше Реджеб Гюджен36 10.26%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ11. Радка Николова Стойчева31 8.83%
15. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Валентин Янчев Славов218 62.11%
15. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Диана Колева Гурева57 16.24%
15. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Ангел Асенов Божиков42 11.97%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. Движение за права и свободи-ДПС1Халил Сейдахмед АхмедА414.25%
3. Движение за права и свободи-ДПС3Ремзи Ереджеб АлиА45.87%
3. Движение за права и свободи-ДПС11Васил Динев МихалевА17.09%
3. Движение за права и свободи-ДПС2Реджеб Мехмет ХоджаА11.97%
3. Движение за права и свободи-ДПС7Сабрие Фикрет КопукА9.4%
3. Движение за права и свободи-ДПС13Вейсел Мюмюн АлиА8.83%
5. ПП ГЕРБ1Ирена Иванова ВодеваА179.2%
5. ПП ГЕРБ5Румен Йорданов РачевА39.89%
5. ПП ГЕРБ2Станислава Момчилова ГеоргиеваБ
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1Георги Стефанов КеновА397.44%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ9Николай Петков ТерзиевА60.68%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ12Светлана Петрова АтанасоваА12.54%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ15Айше Реджеб ГюдженА10.26%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ11Радка Николова СтойчеваА8.83%
9. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2Костадин Василев ВасилевБ
15. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Валентин Янчев СлавовА62.11%
15. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Диана Колева ГуреваА16.24%