Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Созопол
Сума от всички действителни гласове за 0221. Созопол: 6712
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 395

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 6033
Квота на Хеър: 354.88235
Общинска избирателна квота: 395

Партия123467891011
Vi3666
54.62%
77
1.15%
48
0.72%
149
2.22%
448
6.67%
83
1.24%
162
2.41%
160
2.38%
443
6.60%
1476
21.99%
mi10.33018---1.26239---1.24834.15912
pi10---1---14
ri0.33018---0.26239---0.24830.15912
Доп. манд.1---0---00
Общо манд.11---1---14


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ2. Красимира Иванова Германова2700 683.54%
1. ПП ГЕРБ16. Георги Леонидов Пинелов163 41.27%
1. ПП ГЕРБ13. Янчо Русков Георгиев69 17.47%
1. ПП ГЕРБ4. Стоян Тодоров Маринов60 15.19%
1. ПП ГЕРБ14. Стойчо Трендафилов Неделчев54 13.67%
1. ПП ГЕРБ12. Христо Георгиев Бардуков52 13.16%
1. ПП ГЕРБ11. Пенка Богданова Щерионова28 7.09%
1. ПП ГЕРБ10. Илиян Стефанов Стефанов28 7.09%
6. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1. Румен Георгиев Димитров321 81.27%
6. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”3. Стамат Тодоров Стаматов56 14.18%
6. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”6. Руси Петров Петров37 9.37%
10. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1. Неделчо Божидаров Неделчев300 75.95%
10. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)7. Николина Михайлова Пехливанова93 23.54%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Тихомир Йорданов Янакиев824 208.61%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Тодор Дамянов Дамянов174 44.05%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Виолета Димова Арабаджиева97 24.56%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Станимир Киряков Андонов92 23.29%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Николай Стефчов Господинов52 13.16%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Росен Георгиев Деспов46 11.65%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17. Аркадий Костов Атанасов43 10.89%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Динко Динев Динев34 8.61%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Пепа Георгиева Бояджиева30 7.59%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Румяна Георгиева Вълчева30 7.59%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ2Красимира Иванова ГермановаА683.54%
1. ПП ГЕРБ16Георги Леонидов ПинеловА41.27%
1. ПП ГЕРБ13Янчо Русков ГеоргиевА17.47%
1. ПП ГЕРБ4Стоян Тодоров МариновА15.19%
1. ПП ГЕРБ14Стойчо Трендафилов НеделчевА13.67%
1. ПП ГЕРБ12Христо Георгиев БардуковА13.16%
1. ПП ГЕРБ10Илиян Стефанов СтефановА7.09%
1. ПП ГЕРБ11Пенка Богданова ЩерионоваА7.09%
1. ПП ГЕРБ3Катя Петрова СтояноваБ
1. ПП ГЕРБ5Гено Тодоров ПуховБ
1. ПП ГЕРБ6Тодор Георгиев ЧакъровБ
6. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1Румен Георгиев ДимитровА81.27%
10. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1Неделчо Божидаров НеделчевА75.95%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Тихомир Йорданов ЯнакиевА208.61%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Тодор Дамянов ДамяновА44.05%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11Виолета Димова АрабаджиеваА24.56%
11. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Станимир Киряков АндоновА23.29%